Hoe ondernemingsgericht is Stad?

Johan Coulembier is niet enkel onze verse schepen van personeel, hij heeft ook ietwat te maken met middenstandsbeleid. Wat zijn taak op dat gebied juist inhoudt, dat weten er weinigen.
Maar voor de luttele tijd die hem Рals schepen Рnog rest wil hij blijkbaar toch wegen op het beleid. En om te wegen op het beleid moet men kunnen steunen op harde gegevens. Daarom heeft Coulembier aan het schepencollege gevraagd om twee jobstudenten te belasten met een enqu̻te.
Hij wil met die bevraging peilen naar de houding van het stadsbestuur tegenover zijn ondernemers. Is Stad wel ondernemingsgericht? Wat is “de algemene indruk” die handelaars/ondernemers hebben bij hun contacten met Stad? Wat is de economische reflex van Stad met betrekking tot het ondernemersklimaat? Heeft Stad voldoende aandacht om het economisch weefsel te versterken? Moet Stad nog meer evolueren naar een geïntegreerd economisch beleid waarbij een aantal dossiers zouden kunnen onderworpen worden aan een “economische toets”?

Dat zijn de vragen die de medewerkers van schepen Coulembier zich momenteel stellen, in de plaats van de bevoegde schepen schepen Jean de Bethune.
Kortom, het wordt een enquête om stoofhout van te maken.

Dat men een keer met cijfers uitpakt!
Over de evolutie van de ondernemingsgraad. De oprichtings- en uittredingsratio. De administratieve vereenvoudiging.
In het stadhuis hebben we een Uniek Ondernemingsloket. En tegenover het stadhuis een vzw én NV Ondernemerscentrum.
Je hoort daar toch zo weinig over.
Schepen Coulembier, loop daar maar eens binnen.