Het verloop bij onze kabinetsmedewerkers: naar 26,6/38

Hoeveel kabinetsmedewerkers onze burgemeester en de acht schepenen met hart en ziel bijstaan, het is niet echt helemaal totaal te achterhalen. Ook niet nadat controleur-raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) daarover een schriftelijke vraag heeft gesteld.
Ge moet u dat geloop in het oude stadhuis dan eens concreet proberen voor te stellen.

TIP.
Wat nu een keer goed zou zijn voor ons, gemiddelde Kortrijkzanen-kiezers, dat is dat de ons vertrouwde locale gedrukte pers én WTV een groepsfoto in kleuren publiceert met bewegende beelden van alle kabinetsmedewerkers met hun schepenen. De namen van links naar rechts en van boven naar beneden. Weten we tenminste wie het voor het zeggen heeft, als we iemand tegenkomen. Als we een dossiertje willen aankaarten.

Niet alle kabinetsbedienden zijn overigens voltijds voor een schepen aan het werk. Wat doen ze dan wel als nevenjob??? Nog ambtenaar zijnde? Dat zouden we wel eens willen weten. Hoe die “vierde macht” in de politiek (oude term voor ambtenarij, nu vervangen door de macht van de media) is samengesteld. Wie zijn de “duikboten“?
Hoe en op welke gronden kabinetsmedewerkers worden geselecteerd valt nu buiten het bestek van dit artikel.
Voorlopig denken we van alles over de modaliteiten. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen staan ze alleszins borg voor heel veel plakwerk.

Er zijn verhogingen en verminderingen van prestatiebreuken. Verloven voor een externe opdracht. JA! Overhevelingen. Vervangingen. Toevoegingen via vervangingsaanstellingen. Helaas ook einde tewerkstellingen.
Het verloop is in het verleden nog nooit zo groot geweest als onder deze legislatuur, en dit is heus niet enkel te wijten aan de stoelendans binnen het College. Enkel bij schepen Alain Cnudde is er geen wijziging gebeurd.

Voor de aardigheid geven we even aan wat voor wijzigingen er zo al konden geschieden in het kabinet van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck, in 2007-2008.
РBij de aanvang van de bestuursperiode kreeg hij ̩̩n voltijds kabinetssecretaris, ̩̩n voltijds attach̩, twee bedienden (opgesplitst in een 4/5 en een 1/2 bediende), twee chauffeurs.
– In april 2007 kwam er een verhoging van de prestatiebreuk van de halve bediende naar 26,6/38.
– Nog in april kwam de aanstelling van 1/2 deskundige.
– In oktober 2007 werd de halve deskundige voltijds.
– Daarna kwam er een omschakeling van de voltijdse aanstelling van deskundige naar 7/10 adjunct van de directeur.
– In juli 2008 kregen we de aanstelling van een nieuwe chauffeur en vervanger. (De vorige ging met pensioen.)
РEn in oktober 2008 tenslotte was er een omschakeling van de 7/10 adjunct van de directeur naar voltijds kabinetsattach̩. Wat dat ook moge betekenen.

Probeer daar maar eens uit wijs te geraken.
Geen haan die daar allemaal naar kraait.

Maar hoe verging het intussen sinds begin 2009 met waarnemend burgemeester Lieven Lybeer?
– Januari 2009.
Zijn oorspronkelijke kabinetsattaché (als schepen) nam verlof voor een externe opdracht bij het kabinet van de Minister van Justitie, Stefaan De Clerck. Zijn vroegere 4/5 bediende werd overgeheveld naar het kabinet van schepen Christine Depuydt. Bleven verder ingeschakeld: één kabinetssecretaris, één attaché, één 26,6/38 bediende plus de chauffeur en zijn vervanger.
– Nog januari 2009.
Eén kabinetsattaché en één 3/4 bediende en 1/4 bediende worden overgeheveld vanuit zijn vroegere kabinet als schepen.
– Mei 2009.
Einde tewerkstelling 1/4 bediende.
– September-november 2009.
De kabinetssecretaris neemt verlof voor een externe opdracht. Aanstelling van nieuwe kabinetssecretaris.
– November 2010
Vervangingsaanstelling van de kabinetsattaché wegens zwangerschapsverlof.
– April 2011.
Einde tewerkstelling kabinetsattaché.
– Mei 1011.
Aanstelling van een deskundige ter vervanging van de kabinetsattaché.

Probeer nu maar eens te achterhalen hoeveel MENSEN er momenteel in dienst staan van onze loco- burgemeester, zowel vol- als deeltijds.

Schepen Wout Maddens heeft ook recht op twee medewerkers: een voltijds attaché en een voltijds bediende.
In de loop der jaren kwam er een einde aan de tewerkstelling van de bediende en zijn er aanstellingen gebeurd van een 3/10 bediende, een 1/2 bediende, een 1/5 bediende. En waarlijk, het klopt: de optelling van de drie breuken geeft 1 VTE.

Schepen Christine Depuydt heeft niettegenstaande al haar bevoegdheden slechts een 4/5 en een 1/5 bediende ter beschikking.

Raar is dit. Bij schepen Guy Leleu eindigde de tewerkstelling van zijn 1/5 bediende al in november 2008, en heeft hij enkel nog een 4/5 bediende. Hoe die Leleu het klaar speelt?

Nou. Dat is weer eens Kortrijk zeker?
Is dit slecht geleid bedrijf?