Kortrijks schepencollege schrijft boze brief naar onze minister Stefaan De Clerck

Zelden gezien. Een schepencollege dat een klachtbrief stuurt naar een federale overheidsdienst. En nooit gezien: een Kortrijks schepencollege dat een boze brief stuurt naar de minister van Justitie, de heer Stefaan De Clerck, met name de titelvoerende burgemeester van de stad.
Waarover gaat het?
Telkenjare opnieuw ontvangt Stad een forfaitaire toelage om bijkomend burgerpersoneel aan het werk te zetten dat belast wordt met de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen. Sinds jaren krijgt Kortrijk bijvoorbeeld 39.662 euro voor een voltijds universitair personeelslid dat werkzaam is in een vormingsproject binnen de vzw Kompas. En bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk Piramide krijgen twee personeelsleden elk 32.226 euro om jongvolwassenen die een misdrijf pleegden op het rechte pad te helpen. Totaal: 104.115 euro.

Om te genieten van die forfaitaire toelagen moet telkenjare tussen de FOD Justitie en de betrokken gemeenten een overeenkomst gesloten worden. De gemeente zegt daarin wat men van plan is te doen met personeel voor gerechtelijke alternatieve maatregelen en belooft de minister anderzijds wat de tegemoetkoming zal zijn voor de uitbetaling van dat personeel.
Wel, voor het werkingsjaar 2010 is de overeenkomst “alternatieve maatregelen” pas in juni van dit jaar door de minister ter goedkeuring voorgelegd aan ons schepencollege.
Dat moet nu een keer gedaan zijn, zegt waarnemend burgemeester Lieven Lybeer? “Die manier van werken moet aangeklaagd worden,” want het is nu al jaren zo dat de overeenkomst laattijdig wordt voorgelegd.
We gaan een brief sturen naar Stefaan !

Hoe zit het voor dit jaar?
We zijn al zeker van de centen. Zonder ondertekende overeenkomst. Opnieuw 104.115 euro. De lijst van gemeenten die in aanmerking komen voor de toelage 2011 stond in het Belgische Staatsblad van 10 juni jongstleden.

P.S.
Een alternatieve maatregel is geen (alternatieve) straf. Het is een alternatief voor vrijheidsberoving bij misdrijven gepleegd door jongvolwassenen.