Financiële toestand van de regionale TV-zenders?

Helaas kunnen we daar weinig over zeggen, hoe het staat met de financiële toestand van onze regionale televisieomroep Focus-WTV.
Minister Lieten van Media heeft nu eindelijk de resultaten van haar onderzoek over de financiering van alle lokale zenders met beweegbare beelden kenbaar gemaakt bij een aantal Vlaamse parlementsleden. Het rapport dateert al van december vorig jaar en er was onlangs een financiële actualisatie in de maand mei. De zender slaken gezamenlijk een noodkreet.

Die powerpoint van die studie is ronduit ontgoochelend. Zeer powerpointachtig. Op en neergaande kolommen, en je weet niet eens van wie die kolommen zijn.
We krijgen uitsluitend geconsolideerde gegevens over alle zenders heen. (Als ze tenminste gegevens verstrekken.)
Dus geen resultatenrekening per zender, geen marktgegevens, geen strategische plannen. Niets van wat nu echt interessant is om weten als consument. Of erger: als belastingbetaler.

Er zijn nochtans inkomstenbronnen waar wij als burger toch enig recht kunnen claimen om er een gedetailleerd overzicht van te krijgen. Hoeveel overheidsubsidies krjjgen die zenders? We mogen het niet weten. Geen Kortrijkzaan, geen raadslid is op de hoogte van de steun die bijvoorbeeld onze WTV geniet. Onder allerlei vormen, van Stad, van de provincie, van Europa. Waar, waarom, hoe men daar is toegekomen?

Ja. Nooit vergeten. Lokale politiekers zijn doodsbang om uit de positieve aandachtcirkel van de lokale persjongens te geraken.
(Kortrijkwatcher overdrijft niet. Ze vrijen de pers op dat het gênant wordt. En persjongens laten zich dat aanleunen). In de Commissie Media van het Vlaams Parlement begint men nu allemaal op sokken te pleiten voor meer middelen voor hun regionale (commerciële) zender.

Even tussendoor over hoe het zit in Kortrijk. Om het even wat voor organiiatie die meer dan 10.000 euro stadsubsidies ontvangt moet zich daarover verantwoorden met een jaarverslag.

Maar dit heeft ons dan wel verbaasd. De studie heeft met een steekproef ook gepeild naar waarderingscijfers bij de kijkers.
Welnu, over alle zenders heen is de rubriek SPORT het thema waar het minste interesse voor bestaat ! Staat op de zevende en laatste plaats ! En cultuur staat op de derde plaats in het rijtje ! (Eerst natuurlijk de actualiteit, gevolgd door entertainment in de regio.) WTV zal zijn programmatie even moeten herbekijken. Die eindeloze Sport-West uitzendingen…

Ja, die financiële toestand.
De evolutie van de netto-inkomsten voor alle zenders samen is vanaf 2004 steeds stijgend geweest. Van 31 miljoen naar 40 miljoen in 2009. ATV, AVS, TV Limburg waren zeer rendabel. In die periode waren de zenders volgens de studie economisch leefbaar zonder enige subsidie van de Vlaamse overheid.
Sinds 2009 dalen de inkomsten versneld, vooral omwille van minder nationale reclamewerving. De inkomsten voor 2010 liggen 15 procent lager dan van het jaar tevoren. Maar er zijn grote verschillen tussen de regionale zenders onderling. Eén daarvan maakt een verlies van 9 procent, een andere 37 procent. De ene zender is waarlijk de andere niet. En dat maakt het heel moeilijk om van overheidswege een coherente subsidiepolitiek te ontwikkelen

De regionale zenders worstelen met nog andere problemen.
Globaal genomen daalt het dag-, week- en maandbereik gestaag. (Er is één uitzondering, en twee konden zich handhaven maar die worden dus niet vernoemd.)
Ook de waarderingsbarometer neigt naar onweer. Steeds meer kijkers geven aan dat ze minder kijken in vergelijking met een jaar geleden.

“De regionale omroepen moeten zichzelf heruitvinden,” zo concludeert de studie.
Méér relevant worden, méér aan nieuwsduiding doen, méér zorg besteden aan diepgang in plaats van aan snelheid en/of veelheid.

Minister Lieten wil de zenders meer zekerheid geven over een jaarlijkse subsidie. Een vast en een variabel gedeelte, geregeld in een samenwerkingsovereenkomst met iedere zender afzonderlijk. Maar daar tegenover moet een strategisch plan staan, met een SWOP-analyse per zender.
Ja, voor wat hoort wat.

Hier nu een constructief voorstel om onze eigenste WTV een boost te geven in deze steeds sneller veranderende tijden..
We richten een min of meer representatief en onderling verbonden pannel op van verslaafde kijkers, en geven ze mogelijkheid om dagelijks en bijna om de minuut achter de schermen kommentaar te geven op het verloop van de uitzending. In het oortje van de eindredacteur en de cameraman.
De gevolgen zijn niet te overzien. Het wordt heel nieuwe WTV. Een die nieuws maakt, zonder snoepreisjes naar verre oorden.
Een WTV waarbij kijkers voor de lichtbak ophouden met kaarten.