Strakke timing voor verhuis van het JOC

In december vorig jaar besliste het schepencollege dat het huidige gebouwencomplex van het Jongerenontmoetingscentrum zou verkocht worden aan de vzw Vormingstehuis Talent&Co. (Kranten zeggen: aan de Groep Intro. Zie nog voetnoot.) Prijs: 1.270.000 euro. De helft te betalen bij het verlijden van de akte, de rest in zeven schijven over zeven jaren heen. Bij die beslissing was nog geen timing voorzien voor de verhuis van het JOC. En waren tevens nog een akkoorden met gebruikers van het complex aan de Filips Van Elzaslaan. Bestaat die notariële akte al? Dat moet dan alle raadsleden ten zeerste verbazen, want de onderhandse verkoop is nog altijd niet geagendeerd op de gemeenteraad.

Nu is bedacht dat het JOC ten laatste tegen eind 2012 moet verhuizen.
Waar naartoe? Wel, naar een volgens het schepencollege “recent aangekocht” administratief gebouw palend aan de oude NMBS-goederenloods op Kortrijk-Weide. Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot heeft alle mogelijke archieven en instanties geraadpleegd maar vindt nergens een spoor van officiële aankoop van een gebouw vlakbij de NMBS-loods. Het enige waarop hij stuit zijn signalen dat de aankoop van de NMBS-gebouwen nog altijd niet vlot verloopt. Er doen zich nu problemen voor over de te betalen kosten van de bodemsanering.
Het oude JOC is nog niet verkocht en het nieuwe nog niet gekocht.
Niettemin heeft het Team Jeugd van Stad (schepen Alain Cnudde) nu vijf bureaus aangeschreven om een ontwerper te vinden voor de inrichting van het nieuwe JOC op Kortrijk-Weide.
Met een strakke timing. In september aanstaande zal de studieopdracht worden gegund. Die moet klaar zijn in januari 2012. (Mag die ontwerper wel binnen in dat gebouw als er nog geen eigendomsoverdracht is gebeurd?) Al onmiddellijk daarna wordt een openbare aanbesteding gepubliceerd. En in maart worden de werken gegund.
Met andere woorden, het Team Jeugd hoopt dat minstens tegen die tijd ongeveer de aankoop van Kortrijk-Weide (grond en gebouwen) in kannen en kruiken is. En dat het schepencollege weet wat ermee aan te vangen.

De raadsverkiezingen naderen. Schepen van Jeugd Cnudde hoopt dat hij nog voor oktober 2012 kan pronken met de komst van een fuifzaal op Kortrijk-Weide. Andere schepen vinden dat er in de NMBS-loods best een polyvalente zaal komt.

Noot
Het is dus de volstrekt onbekende vzw Vormingshuis Talent&Co die gevraagd heeft om het complex aan de Filips Van Elzaslaan te kopen. Om daar dan de Groep Intro in onder te brengen. De Groep Intro (nu nog in de Passionistenlaan) doet aan vorming, opleiding, begeleiding, werkervaring met kansarme jongeren. Vroegere naam: Centrum voor Levensvorming.
Wat de verhouding is tussen de vzw Vormingshuis Talent &Co en Groep Intro, dat is een raadsel. Talent&Co is eigenlijk gegroeid in de firma Bekaert als een paternalistisch project voor jonge arbeiders. Men sprak toen (1958) van “De Levenschool”.
De Groep Intro is nog altijd van ACW-obediëntie en krijgt landelijk bekeken bijna 20 miljoen euro subsidie. Voor onze regio is Lieven Lybeer bestuurder.