Besparen op papier

Vorig jaar in september ging Stad en OCMW over tot de gezamenlijke aankoop (op afroep) van enveloppen en briefpapier. Men kon dat toen nog onderhands doen want het totaalbedrag exclusief BTW lag onder de beruchte grens van 67.000 euro. Totaalbedrag voor de raming voor het gehele jaar 2011 was 55.708 euro (exl.) 67.407 euro (incl. BTW). Aandeel voor de Stad was 49.126 euro, BTW inbegrepen. Dit alles dus voor het gehele jaar 2011.

Maar nu is er iets raars gebeurd.
Stad én OCMW hebben nu onlangs opnieuw een offerte uitgeschreven voor de aankoop van papier. En de raming slaat nu op een periode van niet minder dan twee jaar en drie maanden. De aankoop van papier bij de eventueel nieuw verkozen leverancier kan dus nog dit jaar starten, op 1 oktober. Wat zegt de huidige leverancier daarvan?

Het stadsbestuur suggereert dat de reden van deze vervroegde offerte zou kunnen liggen bij het feit dat Stad althans uitpakt met een nieuwe huisstijl, een nieuwe logo op enveloppen en briefpapier. (Door wie ontworpen? Is er een prijskamp geweest?)

Er moet nu met een algemene offerte worden gewerkt want de kosten voor al dit papier van Stad én OCMW voor een zo lange tijdspanne worden nu geraamd op 84.224 euro (zonder BTW) of 101.911 euro (met BTW).
Het aandeel van Stad is resp. 67.800 euro inclusief of 82.038 euro exclusief BTW.

In de vorige raming zou Stad dit jaar in 12 maanden 49.126 euro uitgeven. Dit maakt een gemiddelde uitgave van 4.093 euro (incl. BTW) per maand.
In de huidige raming (82.038: 27) wordt dat 3.038 euro.
Bijna niet te geloven.
Zou de schaalgrootte van die massale aankoop voor een dusdanig gunstiger prijs leiden?

Nu eens de regel van drie toepassen.
De nu geraamde prijs voor 27 maanden herleiden tot 12 maanden. Dat wordt 36.461 euro voor één jaar. Bij de vorige raming van het stadsaandeel ging het om 49.126 euro voor één jaar.
Of hoopt men minder papier te gebruiken?
De geraamde hoeveelheden kennen we niet.

P.S.
Het briefpapier voor 27 maanden voor stad wordt geraamd op 23.141 euro (incl.).
De enveloppen op 58.896 euro.
Voor het OCMW gaat het om 6.261 euro en 13.611 euro.