Over onze parkeerstrategie

Het nieuwe mobiliteitsplan opgesteld door het bureau Tritel dateert van juni dit jaar. De cijfers waarop men zich baseert om een nieuwe parkeerstrategie uit te werken steunen op een studie van het bureau Vectris en dateren van het jaar 2007.
Uit die inventarisatie van vier jaar geleden dus vernemen we dat er binnen de R36 een totale capaciteit is van 5538 parkeerplaatsen , waarvan 2153 in parkings en 3385 op openbaar domein. Uit die verouderde studie blijkt dat er een permanent aandeel van vrije parkeerplaatsen is van 436 plaatsten of 8 procent. Bijgevolg kan het aantal parkeerplaatsen in Kortrijk gereduceerd worden, zo zegt het nieuwe mobiliteitsplan van dit jaar. In elk geval mag het aanbod binnen de R38 niet stijgen. “Parkeerplaatsen op straat moeten verdwijnen vooraleer nieuwe parkings worden ingericht.”

Er zijn een aantal minpunten in het huidig beleid.
Er is sprake van overbezetting op bepaalde plaatsen, deels te wijten aan de mogelijkheid om gratis te parkeren of aan de te lage tarieven.
De park&ride kent geen succes: er zijn immers voldoende alternatieven in de binnenstad en de parking is slecht bewijzerd.
Het openbaar vervoer wordt te weinig gebruikt, de wagen in de binnenstad parkeren is in sommige gevallen goedkoper dan een busticket.
Er is tevens een overaanbod aan parkeerplaatsen in en rond de binnenstad. Zonder de nieuwe parking De Kien, moeten er 574 parkeerplaatsen verdwijnen op straat.

Nochtans, centraal in de binnenstad is er een parkeertekort vastgesteld (in 2007 zeker?) van in totaal 171 parkeerplaatsen: zowel de Houtmarkt, de Veemarkt als de omgeving Grote Markt zijn overbezet.
In het richtinggevend gedeelte stelt het mobiliteitsplan voor om de parking Broeltorens uit te breiden, in combinatie met de aanleg van een parking aan De Kien (Gasstraat, Nijverheidskaai).
De bouw van een nieuwe ondergrondse parking aan de Houtmarkt wordt volstrekt afgeraden als de huidige bovengrondse blijft bestaan.
De gratis Park&BIKE-mogelijkheden dienen geoptimaliseerd te worden.

Denk nu vooral niet dat onze schepen van mobiliteit Guy Leleu zich ook maar iets zal aantrekken van heel dat mobiliteitsplan ! Ja, soms wel, als de aanbeveling in zijn kraam past. Of als hij er zelf eigenhandig een richtlijn heeft aan toegevoegd.
Trouwens, wat een onzin allemaal.