Inventaris van netwerken en overlegorganen voor sociaal beleid in stad

Het is niet mogelijk.
In een ambtelijk stuk van het stadhuis vonden we een lijst van 26 van die dingen, vergaderingen om te vergaderen. Van een aantal zeggen we erbij waarover het gaat opdat u het zou weten. Het gaat hier dus niet om instellingen of organisaties voor sociaal welzijn met eigen gebouwen en personeel.

In onderstaande lijst zijn de regionale netwerken niet inbegrepen.
Voorbeelden daarvan zijn: overleg OCMW-voorzitters, Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg, netwerk palliatieve zorg, Lokaal Gezondheidsoverleg, ATD-Vierde Wereld, Overleg Bouwmaatschappijen, Huurdersbond, interlokale vereniging Wonen. Enzovoort. Zie nog de “Sociale Kaart” op internet.

Schattingen van het aantal sociale organisaties – in de brede zin van het woord – alhier werkzaam hebben het over een 300-tal.
Bij Leiedal is men bezig met een regioscreening. Men wil de “bestuurlijke verrommeling” tegengaan en experimenteren met vernieuwde vormen van beleid. Zie www.sterkeregio.be

Overleg kinderopvang
Brugprojecten (??)
Toegankelijkheid
J-Komma (kansarme jongeren)
NT2 (taalcursussen)
Overleg talenplan (dat is breder dan NT2)
Netwerk vreemdelingen
Raad intercultureel samenleven
Drugoverleg (over drugs)
Leerwinkel (volwassenonderwijs)
Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn (SEL) (dat is thuiszorg)
Lokaal netwerk opvoedingsondersteuning
Netwerk Buren voor Buren (voor 75plussers)
Stuurgroep SURPLUS (vrijetijdsbesteding voor kwetsbaren)
Stuurgroep thuisloosheid (een rondetafel met professionelen)
Werkgelegenheidsforum
Woontafels
Overleg zorgleerkrachten
LOP basis en secundair (over flankerend onderwijs)
Overleg jaar van de armoede
Stuurgroep buurtsport
Psychosociaal hulpverleningsnetwerk
Stuurgroepen toegankelijke gezondheidszorg (voor kansarmen)
Overleg woonzorg met private actoren