Bent u kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Partijen zijn bezig met het ronselen van kandidaten voor de komende raadsverkiezingen.
Daarbij wordt niet gepeild naar enige kennis van zaken.
Nochtans, doe maar niet mee als u geen afdoend antwoord te binnen valt op volgende vijf vragen.
Het gaat effenaf over een minimum aan basiskennis.

1. Wat is er dan wel zo buitengewoon aan een “buitengewone” uitgave?
2. Geef de orde van grootte van een gewone (een gewone hoor!) begroting op 100 miljoen euro nauwkeurig.
3. Duid Kortrijk aan op een blinde kaart.
4. Hoelang duurt een gemeenteraad?
5. Mag u als raadslid blijven zitten in de besloten (geheime) zitting?

Nog een schiftingsvraag.
Wanneer gaan de komende gemeenteraadsverkiezingen door? (Zorg dat u thuis bent, al van begin van dat jaar, anders krijgt u een onverkiesbare plaats. Stel uw eisen.)