Rariteiten in het nieuwe mobiliteitsplan

Tegen 2014 dienen er 4 km nieuwe fietspaden aangelegd en 9 km bestaande moeten verbeteren.
Bij het tellen van het aantal auto’s in onze huishoudens is men blijven steken in het jaar 2006.
Bij het tellen van het aantal parkeerplaatsen in het jaar 2007.
Tegen 2018 moeten er minstens 15 laadpunten voor elektrische voertuigen komen.
Er komt een sneltram tussen Kortrijk (via het industrieterrein Evolis) en Roeselare.
De heraanleg van de stationsomgeving vergt 772 parkeerplaatsen en 238 fietsenstallingen.
Anderzijds moeten er op straat 574 parkeerplaatsen verdwijnen.
In de nabije toekomst wordt de Lange Brugstraat (tussen Houtmarkt en achterzijde Overbekeplein) toegevoegd aan het voetgangersgebied. Daardoor zal parking Boerenhol en parking Begijnhof niet meer bereikbaar zijn via deze straat.
Er komt eenrichtingsverkeer (staduitwaarts) in Doorniksewijk.
Er komt géén mobiliteitsraad. Schepen Guy Leleu heeft dat beslist.
De aanleg van de N328 zou 7 miljoen euro gaan kosten.

Hoeveel meer onzin kan schepen Guy Leleu nog bestellen bij dure studiebureaus?