Besparen op papier (2) : géén Biotop

Stad – samen met het OCMW – heeft een algemene offerte-aanvraag uitgeschreven voor de aankoop van briefpapier (met eigen huisstijl) en enveloppen. Dit gebeurde onder de vorm van een raamcontract voor een periode van 27 maanden, d.w.z. vanaf 1 oktober van dit jaar tot en met 31 december 2013. (Zie nog KW van 26 juli.)

De inschrijvingsbedragen zijn een heel stuk lager uitgevallen dan oorspronkelijk werd gedacht. Een heel stuk.
Zie maar.
In juli raamde men de totale kostprijs nog op 101.911 euro, inclusief BTW. Het aandeel van Stad zou 82.038 euro bedragen. Briefpapier 23.141 euro en enveloppen 58.896 euro.

Wat is het geworden? Ongelooflijk.
Het briefpapier wordt door Uga NV uit Heule aan de stad aangeboden voor de prijs van 11.671 euro.
Voor de enveloppen vraagt Strobbe bvba uit Izegem 27.093 euro.
Totaal aandeel van Stad voor twee jaar en drie maanden is dus nu 38.764 euro, in plaats van de geraamde 82.000 euro.
Ongelooflijk. (Weet nog dat Stad oorspronkelijk voor dit jaar alleen al een bedrag van 49.126 euro had voorzien!)

Hoe is die onverwacht lage offerte uit te leggen?
Volgens het schepencollege gewoon omdat men niet meer heeft gekozen voor het dure Biotop-papier. Dat milieuvriendelijk papier is gemaakt van afvalhout en dunningshout uit bossen. Zonder witmakers. FSC gecertificeerd. Het heeft dientengevolge een crème kleur en het stadsbestuur vindt dat het nieuwe paarse logo beter oogt op puur wit papier.

P.S.
Bij een raamcontract belooft de leverancier voor een bepaalde periode goederen te leveren tegen een vooraf vastgelegde prijs en condities. Hij krijgt daarbij een indicatie over de op afroep af te nemen hoeveelheid. Vorm van speculatie.
De firma Uga zou bijvoorbeeld nog dit jaar voor 1.296 euro briefpapier kunnen leveren en de daaropvolgende jaren telkens voor 5.187 euro. De firma Strobbe kan dit jaar eventueel nog 3.010 euro enveloppen leveren. In 2012 en 2013 telkens nog voor 12.041 euro.

Maar wat we wel eens willen weten is dit. Kan een schepencollege bijna 1 jaar voor de verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw College dit soort engagementen aangaan. Tot eind 2013?

Schepenen laten zich abonneren

Neen, zij doen dat volstrekt niet om hun inkomen indirect wat op te vijzelen. Of om de familie wat leesvoer te bezorgen. Neen, neen en nog een keer: neen!

Zij doen dat gewoon NU om op de hoogte te blijven van zowel het regionale als het wereldwijde nieuws.
Daarom liet schepen Wout Maddens zich een abonnement aansmeren op “Het Nieuwsblad” (270 euro), “Het Laatste Nieuws” (279 euro) en “De Morgen” (298 euro).
Alain Cnudde kon niet achterblijven. Hij is nu op ons kosten geabonneerd op “Het Nieuwsblad” en de “Financieel-Economische Tijd” (nu ” DeTijd” genoemd). 390 euro.
Filip Santy houdt het bij één kwaliteitsblad: “De Tijd”.

En wat liet schepen Guy Leleu na al die jaren weten aan het College?
Dat hij de actualiteit op de voet wil volgen en zich daarom graag wil laten abonneren op Knack – dixit: Magazine. (Een opinieblad!) (150 euro.) Want de schepen heeft gehoord dat het blad “een frisse kijk” biedt op de actualiteit. “Het is een vernieuwend, verhelderend magazine met ruime achtergrondinfo. Het biedt plaats voor spraakmakende interviews, pittige columns en boeiende reportages”.
(Verwart de schepen soms met Humo?)

We beëindigen dit nieuws weerom met enkele randbemerkingen en een positief voorstel.
Hou toch op met al die “abonnementverbintenissen”.

– Er bestaat zoiets als ‘mediargus’ voor het geval men iets wil opzoeken.
– Beneden in het stadhuis liggen dagelijks kranten ter beschikking.
– Tegenover het stadhuis is er een bibliotheek met een rijk gestoffeerde leeszaal.
– Op het stadhuis wordt al het plaatselijke nieuws gecopieerd voor ieder die dat zou willen lezen.
– Men kan ook kranten online lezen.
– Maak desnoods een kleine bibliotheek voor ALLE schepenen en ambtenaren met kwaliteitsbladen en vooral met vaktijdschriften.

Het ergste is eigenlijk dat schepenen beweren geen tijd te hebben om kranten te lezen.

“Het blijft wachten op een nieuwe Gerrit Luts”

Tiens.
Kortrijkwatcher heeft de kaap van 1500 stukken overschreden. Dat is dus een gemiddelde van 22 bijdragen per maand, vakantieperiodes inbegrepen. Het zouden er veel meer kunnen zijn, maar KW heeft er soms geen zin in, – dan is het baaldag. Dan willen we weer eens niet echt weten wat er ter stede zoal reilt en zeilt. Of we doen aan zelfcensuur.

De weblog was op 5 januari 2005 de eerste en enige stadsblog in Vlaanderen. (Daar zijn studies aan gewijd, als een prototype van burgerjournalistiek.)
Het eerste stuk droeg een ‘verzuchting’ als titel: dat we blijven wachten op een nieuwe Gerrit Luts.
En dat blijft nog altijd waar.
Voor onze jongere lezertjes: de betreurde Gerrit was tot eind 1999 de gewaardeerde journalist van de regionale editie van “Het Nieuwsblad”. Tot die tijd moesten kranten zich niet bezighouden met trivialiteiten. Gerrit Luts (overleden in 2007) schreef bijvoorbeeld bladzijden vol over de stadsbegroting. Nam ook interviews af. Schreef opiniestukken, want daar had hij het nodige gezag voor. En hij was stilistisch begaafd.

Carl Decaluwé cumuleert niet??

Volgens zowel “Het Nieuwsblad” als “De Standaard” van vandaag (beide gazetten spellen zijn naam verkeerd) werkt Carl Decaluwé (CD&V) weliswaar hard MAAR cumuleert ons Kortrijks gemeenteraadslid-volksvertegenwoordiger niet…NIET.
Onbegrijpelijk, zo’n feitelijke gedrukte vaststelling. Heeft Carl dit even de redacteur wijsgemaakt? Dan kunnen we Carl bestempelen – met zijn eigen typisch woordgebruik – als een “ordinaire leugenaar”. (En de redacteur van de bladen als onbekwaam.)

Maandag start naar het schijnt in het Vlaams Parlement het debat over de lonen, onkostenvergoedingen en uittredingsvergoedingen van Vlaamse parlementariërs. Carl Decaluwé is voorzitter van een slapende werkgroep over deze materie en hij biedt nu al tegenwind. Hij wil het debat “in alle rust en sereniteit voeren”. Hij, de bullebak in eigen persoon. Doet niets dan roepen en schelden in raadszittingen en commissies.

Het curieuze met die kranten die beweren dat Decaluwé niet cumuleert is dat één ervan (“De Standaard”) een keer heeft berekend wat de volksvertegenwoordiger in 2009 zoal heeft verdiend.
– Als volksvertegenwoordiger: 106.075 euro.
– Als ondervoorzitter van het Vlaams parlement: 36.639 euro.
– Als gemeenteraadslid (presentiegeld): 2.019 euro. (Hangt af van aanwezigheid in raad en commissies. Komt te laat, en tekent toch.)
– Als raadslid van de politiezone VLAS: 1.210 euro.
– Als bestuurder van Gaselwest (drie functies!) : 1.550 euro. (Niet geloven.)

Totaal bruto-inkomen per jaar (inclusief pensioenbijdrage): 147.676 euro.

Men neme dit alles met een korreltje zout. Geloof dit toch niet. Carl verdient veel meer, als harde werker.

De kwaliteitskrant “De Standaard” vergat nog enkele mandaten. Decaluwé heeft er 11 in totaal, volgens de mandatenlijst van 2010 die hijzelf heeft ingediend bij het Rekenhof. Hij is bijvoorbeeld nog onbezoldigd bestuurder van het Revalidatiecentrum op Overleie, van het Pensioenfonds van het Vlaams Parlement en van het kinderdagverblijf Auricula. (Staatsblad 12 augustus 2011.)

“De Standaard” vergat tevens twee bezoldigde mandaten: hij is bestuurder bij de Sociale Kredietmaatschappij ‘Elk Zijn Huis’ en de Sociale Bouwmaatschappij ‘Goedkope Woning’.

In het Parlement is onze Decaluwé tevens voorzitter van de controlecommissie voor Regeringsmedelingen en die voor Verkiezingsuitslagen. Daar is toch ook enige vergoeding aan verbonden?
Carl moet nu echt een keer in de gazetten en op zijn website, op WTV ook vertellen hoeveel hij netto verdient. Zo kan hij alleen maar winnen aan autoriteit in het te voeren debat.
En ge zult het zien, in onze regionale gedrukte en andere perse (WTV) zullen onze persjongens en meiskes daar niet veel over commentariëren.

Weet je wat Decaluwé ook eens kan expliceren?
-Hoeveel medewerkers hij als parlementariër heeft, en wat die zo allemaal kosten en doen.
-Hoeveel lobbyisten voor hem werken. Uit ACW-kringen.

Naar een autonome passantenhaven

UPDATE
Zie onderaan !

Kortrijk-aan-de-Leie telt twee passantenhavens. Een tegenover het huis van Stefaan De Clerck langs het Guido Gezellepad (120 meter aanlegsteigers) en nog een langs de Handelskaai (70 meter).
In maart (ja!) is een offerte uitgeschreven voor de aankoop en plaatsing van vijf aansluitzuilen met telkens een aantal elektra-aansluitingen en drinkwateraftappunten. (Waarom weet niemand want er zijn nu al aansluitingen aanwezig.) Maar voor de veiligheid op de pontons en de privacy van de pleziervaarders wou men ook nog een afrasteringsysteem met vier toegangspoorten aan de jachthaven van het Gezellepad. (Kent er iemand een afgerasterde passantenhaven?) Geraamde totale kostprijs toen: 39.990 euro, BTW incluis. 33.050 euro zonder BTW. Het bestek voorzag nog een optionele prijsvraag voor een betaalsysteem met (oplaadbare) betaalkaarten en een toegangscontrole.

Er werden drie firma’s aangeschreven: Seijsener Recreatietechniek uit Brecht, Baeck&Jansen uit Balen, Backton LC Production uit Ranst. Twee hebben geantwoord. Blackton vroeg voor de aansluitzuilen plus de afrastering met toegangscontrole 33.275 euro (excl. BTW) en Seijsener 29.930 euro. Dat viel dus mee. Maar de opdracht is tot op heden (september) nog altijd niet gegund. Integendeel, er is een nieuw bestek opgemaakt.

De dienst toerisme wil absoluut dat de passantenhavens autonoom functioneren, dat wil zeggen zonder eigen personeel (zonder havenmeester ook?). Havenrecreanten die aanmeren zullen zich via een automaat met hun bankkaart een betaal- en toegangskaart moeten aanschaffen. De aansluitzuilen op de steigers krijgen een kaartlezer én een meetmodule. Ook de toegangspoortjes (aan het Gezellepad) krijgen een kaartlezer.
Het nieuwe bestek ziet er dus zo uit:
– Perceel 1: vijf aansluitzuilen voor elektriciteit en drinkwater. Geraamde kostprijs nu, inclusief BTW: 16.637 euro.
– Perceel 2: afrastering en toegangspoorten aan het Gezellepad voor de prijs van 15.246 euro.
– Perceel 3 (nieuw): twee betaalautomaten met bijkomende uitrusting voor de zuilen en toegangscontrole, plus levering van 100 betaalkaarten voor 47.916 euro.
Totaal geraamde kostprijs (met BTW) wordt nu 79.799 euro. Men hoopt op 50 procent subsidies.

Er zijn nu voor de klucht ook twee nieuwe kandidaten uitgenodigd: Arabel NV uit Itterbeek en Demedts Marine bvba uit Sint-Eloois-Vijve.
De dienst toerisme vindt het aangewezen dat het geheel van de werken door één en dezelfde firma wordt uitgevoerd. Arabel heeft iets te maken met transformatoren en Demedts verkoopt boten. (Op de KW-redactie denkt men dat Seijsener zal winnen.)

P.S.
– De havenmeester nog niet kunnen bereiken voor commentaar.
– Op de begroting van dit jaar is voor de passantenhavens 250.000 euro ingeschreven en men verwacht een toelage van 105.000 euro.

UPDATE (20u45)
De huidige havenmeester Daniël Spriet weet nergens van! Weet van toeten noch blazen! Is nergens van op de hoogte!
(Voor zijn job wordt hij ook niet betaald.)

De kost van een zwaluw

Nu onze gevederde vriendjes toch weer aan het emigreren zijn geslagen, mogen we dat toch wel even vertellen.
Dit jaar zijn er 24 aanvragen geweest van Kortrijkzanen die willen genieten van de premie ter bescherming van zwaluwnesten.
Voor een kleine kolonie (minder dan vier nesten) kan men daarvoor ieder jaar 25 euro opstrijken. Voor een grote kolonie (6 of meer nesten): 50 euro. Een middelgrote kolonie (4 à 5) levert 38 euro op, maar zo’n kolonie is dit jaar niet opgemerkt.

Bij de aanvragen ging het om 82 aangetroffen boerenzwaluwen, slechts 6 huiszwaluwen en 4 van het type gierzwaluwen.
Een record aantal boerenzwaluwen (tien en acht) is door onze bevoegde milieuambtenaar geteld in Kooigem (Molentjesstraat) en Marke (Preshoekstraat).
Hier op de redactie van KW weet er niemand wanneer (en of?) de bevoegde ambtenaar een plaatsbezoek bij die boeren heeft afgelegd, of wat de zin van dit alles is. Voor zwaluwen dan, wel te verstaan. (Waar zijn die hoogspanningskabels gebleven, zo vragen die vogeltjes zich af. Bedenk dat toch een keer, Natuurpunt!)

Totaal van de betoelaagde populatie bedroeg dit seizoen: 92.
Totaal van de toelagen: 900 euro.

P.S.
– Wie last heeft van gepoep onder de nesten kan bij het stadsbestuur om een plankje vragen. Of de bevoegde ambtenaar dit dan ook nog komt installeren weten we niet.
– Waar de zwaluwtjes overwinteren – daar in het verre zuiden bijvoorbeeld – is hun woninkje niet zomaar dankzij steun van lokale besturen bewaard gebleven. Wat een domme vogeltjes toch.

Borat verloor maar weer eens de pedalen, plus iets veel erger

Voor wie het nog niet wist: Borat is bij de stadsadministratie de koosnaam voor Lieven Lybeer. De loco-burgemeester aanziet dit als een geuzennaam.
Op de laatste gemeenteraad droeg raadslid Marc Lemaitre (SP.a) een voorstel van resolutie voor betreffende het prijzenbeleid (de nettarieven) van Gaselwest. En schepen Guy Leleu deed mondeling een tegenvoorstel. Wie er meer wil over weten leze de weblog van Lemaitre: “kortrijklinksbekeken”.

Het was nog niet echt heel laat (bijna 20 uur) maar toch waren een aantal raadsleden reeds aan een dutje toe, en voorzitter Lybeer had de touwtjes niet meer in handen.
Bij een eerste stemming leek het alsof het voorstel een meerderheid zou halen. Maar eigenlijk wist niemand goed wat voor voorstel ter tafel lag. Waarschijnlijk dachten velen dat het om het tegenvoorstel van Leleu ging. (De schepen zou het tarievenstelsel ter sprake brengen bij Gaselwest.)

Voorzitter Lybeer heropende de stemming met de melding dat die eerste stemming ongeldig was daar hij de stemming nog niet had geopend. (Ja, zo gaat dat: de voorzitter opent de stemming met een advies om voor of tegen te stemmen, anders raken de raadsleden niet wakker en weten ze niet wat te doen.)
Onze verkozen des volks weten gewoon niet altijd op welk knopje te drukken. (Daar zijn er drie van.) Ja, ge moet er een keer geweest zijn om het te geloven.

De tweede stemming ging duidelijk over de resolutie-Lemaitre.
Er werden 36 stemmen uitgebracht. Voor: 15 leden, waaronder Patrick Jolie en Antoon Sansen, leden van de meerderheid! Methusalem Sansen dacht waarschijnlijk dat het nog om het voorstel-Leleu ging. Vijf raadsleden hebben niet gestemd omdat ze afwezig waren. Burgemeester Stefan De Clerck was weer eens eventjes naar buiten gegaan. Maar schepen Filip Santy heeft ook niet gestemd?? Wat wou hij daarmee zeggen?

Raadslid Philippe De Coene opperde intussen nog dat het voorstel Leleu niet mocht ter stemming komen aangezien dit niet was geagendeerd. Voorzitter Lybeer sprak hem niet tegen, terwijl wat De Coene zei gewoon niet juist is. Staande de zitting mag men bij ieder agendapunt vragen stellen, opmerkingen maken, commentaar geven en OOK voorstellen doen. Dat laatste moet zelfs niet schriftelijk gebeuren, ook al iets dat Borat verkeerdelijk denkt.

Zeg. Iets anders. Erg hoor.
Het was vorige maandag alweer een gedenkwaardige gemeenteraad. Lieven Lybeer werd betrapt op grove leugens. Raadslid Carl Decaluwé bestempelde collega Lemaitre als een simplist, een populist die daarenboven zijn dossiers niet kent.
Maar het ergste van al was dat er alweer over diverse belangrijke punten geeneens iets werd gezegd. Enkele voorbeelden.
De subsidie voor Sinergiek, een organisatie die niets uitricht. (En die misschien niet meer bestaat?)
Het verslag van het overlegcomité OCMW-Stad. (Niemand leest dat.)
De overeenkomst met de federale staat inzake de bemiddelingsambtenaar. De juridisch-financiële constructie om de jeugdherberg te financieren (vijf miljoen euro).
De aanpassing van het subsidiereglement ter ondersteuning van feesten in de stad.
De herinrichting van de schoolomgeving in de Pottelberg (182.000 euro).
Proces-verbaal van het onderzoek van de stadskas (30 miljoen beleggingen).
Gezamenlijke aankoop van brandstof voor het wagenpark van Stad, OCMW, de politie en Parko (2,1 miljoen).
Zonnenergie voor de site Callens. (484.000 euro, maar voor 557.000 euro inkomsten verwacht over een periode van 20 jaar.)
Subsidiereglement voor gevelrenovatie van handelspanden. (Geheel nieuw is dat, maar Stad krijgt daar geld voor.)
Premiereglement voor de renovatie van sociaal woonpatrimonium.
Leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven. (35 miljoen. Opnieuw bij Dexia?)

Wat er ook erg is?
Als de raadsleden niet tussenkomen bij een bepaald agendapunt reppen de gazetten er ook niet over. En zo weten de Kortrijkzanen nergens van.
EN DAT IS GEWOON ZO.
EN DAAR IS NIETS AAN TE DOEN.
Het is: gewoon Kortrijk

Renovatie Sint-Annazaal kost minder dan verwacht

In de Sint-Annazaal in het Kortrijkse begijnhof komt een museum en een polyvalente zaal. Al in december 2010 beloofde minister Bourgeois voor de renovatie en restauratie een subsidiepremie van 1.266.461 euro (incl. BTW).
De OCMW-raad heeft nu de werken gegund aan de Algemene Onderneming Verstraete&Vanhecke NV uit Wilrijk voor een bedrag van 1.967.178 euro, inclusief BTW.

In april van dit jaar schreef het OCMW (eigenaar van het begijnhof) een aanbesteding uit waarbij de kostprijs van de werken werd geraamd op 2.691.397 euro. Exlusief BTW was dat 2.224.295 euro.
Het subsidieerbaar gedeelte van de werken sloeg op een bedrag van 1.585.852 euro.
De premie van de hogere overheid: 1.688.615 incl. BTW. (Dus niet 1.266.461 euro ??)

Zie nu eens hoe die bedragen spectaculair zijn veranderd bij de gunning van de werken.
Kostprijs exclusief BTW: 1.652.767 euro.
Kostprijs inclusief BTW:1.967.178 euro.
Subsidieerbaar gedeelte: 1.256.646 euro.
Premie: 1.338.077 euro.

Die premie zou dus nog hoger liggen dan vorig jaar is beloofd?
Terwijl de kostprijs van de werken spectaculair is verminderd?
Het aandeel van het OCMW is dus nu 629.101 euro. We zullen zien.

Is wnd. burgemeester Lieven Lybeer een leugenaar? (2)

Volgens “Het Laatste Nieuws” alleszins wel. Grote kop in de regionale editie van vandaag: “Burgemeester liegt over dancing”.
“Het Nieuwsblad” houdt zich gedeisd over de kwestie. Vindt de verklaringen van de burgemeester “moeilijk te vatten
“.

Waarover gaat het? Laat het ons even in het lang en het breed uitleggen, want het gaat om een ernstige zaak.
In de gemeenteraad van 4 juli stelde volksvertegenwoordiger en SP.a-raadslid Philippe De Coene tal van vragen rond de uitbating van de dancing Da Shake op de site Pottelberg. Hij somde een waslijst op van criminele feiten (72 in nog geen twee jaar) die te linken zijn aan het cliënteel van de discotheek. Dracht van een vuurwapen, bommeldingen, vechtpartijen, vandalisme, straatraces, enz., zelfs een gijzeling.

Burgemeester Lieven Lybeer (tevens hoofd van de politiezone) wist nergens van. Allemaal fel overtrokken, gewoon stemmingmakerij. En daarbij: “Ik moet zeggen dat de klachten die jullie formuleren niet tot bij mij komen. Iedere maandag vraag ik dat na bij mijn secretaris – en ik moet zeggen dat uiteindelijk de situatie daar misschien dan toch wel een beetje overdreven wordt. Maar ook andere mensen hebben mij aangesproken om te zeggen “wij hebben geen klachten”.

Dat verklaarde onze voorzitter van de Raad dus op 4 juli – zonder verpinken – tot consternatie van de raadsleden maar ook van zijn schepenen.
Maar wat schreef dezelfde Lieven Lybeer op 27 juni, een week voor de gemeenteraad van juli in een nota aan de dienst Leefmilieu?
We citeren letterlijk: “De exploitatie van de zaak kenmerkte zich de afgelopen jaren door zware overlast en door een onophoudelijke reeks incidenten, waaronder meerdere ernstige criminele feiten…het (politieverslag) is een lange opsomming van vaststellingen en inbreuken.”
Het politierapport maakt melding van zomaar eventjes 76 feiten. Diefstallen, slagen en verwondingen, verdovende middelen, poging tot doodslag, brandstichting, enz. Zelfs beroving van klanten door portiers en security!

Dat politieverslag van 8 bladzijden waarover sprake is op 21 juni persoonlijk aan de burgemeester gericht, dat is bijna twee weken voor de gemeenteraad van juli. Uit datzelfde verslag blijkt overigens dat er in de periode januari 2010 tot en met april 2011 nog 11 tussentijdse verslagen zijn overgemaakt aan de burgemeester!
Aan onze Lieven Lybeer dus die in juli met een uitgestreken gezicht verklaarde dat “de klachten niet tot bij hem komen“. (Vorig jaar was er ook nog een overlegvergadering van buurtbewoners met de burgemeester en de politiediensten.)

Maar wat dreef Lybeer ertoe om zijn gemeenteraad voor te liegen? (Au fond weet onze KW-redactie het nog niet, maar zie nog voetnoot)

Lybeer las met trillende handen een voor hem opgestelde nota voor, nota die – in tegenstelling tot de traditie – niet werd uitgedeeld aan de raadsleden.
* Lybeer vindt dat de politienota van 21 juni vertrouwelijk was. (De andere ook?)
* Lybeer vindt dat hij moest liegen omdat er in die periode net een procedure op gang was gezet over een mogelijke verlenging van de milieuvergunning van de dancing. Hij wou procedurefouten vermijden.

Maar ja, hij is wat onhandig geweest, hij had het beter anders aangepakt.
In HLN van vandaag zegt hij nog : “Het was een leugentje om bestwil, maar ik besef dat ik in de fout ben gegaan. Ik geef dat eerlijk toe.”

De zoveelste blunder van Borat. Gewoon een leugentje. Sorry hoor.
Hier op kortrijkwatcher is al meerdere malen vastgesteld dat Lybeer het politiek bewustzijn heeft van een cactus, meer speciaal een Stetsonia Coryne. Het wordt tijd dat de Kortrijkse bevolking dit begint te beseffen. Maar zonder de voorlichting van de reguliere pers zal dit niet gaan. (Niet iedereen leest kortrijkwatcher.)

P.S. (1)
Da Shake kreeg geen verlenging van de milieuvergunning. Kan men op grond van criminele feiten in de buurt van een bedrijf een milieuvergunning weigeren?
P.S. (2)
Maar wie is toch die secretaris aan wie Lybeer iedere maandag vroeg hoe het zat aan de Pottelberg? En die hem dan vertelde dat er niets aan de hand was?

Is wnd. burgemeester Lybeer een leugenaar? (1)

Volgens VB-raadslid Maarten Seynaeve wel degelijk. Geen twijfel over.
Philippe De Coene van de SP.a daarentegen heeft de belastende term in de gemeenteraad van gisteren niet in de mond genomen.
Hij hield het bij een understatement. Had het eerder over het feit dat de dienstdoende burgemeester Lieven Lybeer de gemeenteraad van juli “niet correct heeft ingelicht”. Niet correct heeft “behandeld.” En dat geeft hem een onaangenaam gevoel. “Want de burgemeester doet de waarheid geweld aan“.

Maarten Seynaeve hanteerde een ietwat drastischer taal.
In de gemeenteraad van juli vond hij het volstrekt ongepast dat de Stadskrant (editie juni) twee pagina’s uitbundige publiciteit heeft gewijd aan de nieuwe drankgelegenheid “De Dingen” in de Budastraat. Dat kan niet. Dat is discriminatoir ten opzichte van andere horeca-uitbaters in de stad. De burgemeester vond dat dit wel kon. Immers, “De Dingen” is een vzw, en heeft geen commerciële doeleinden.

Raadslid Seynaeve heeft inmiddels ontdekt dat “De Dingen” helemaal niet gepatroneerd is als een vzw, en besloot dus gisteren dat Lybeer heeft gelogen.
De burgemeester verweert zich: “Ik heb in juli gewoon het antwoord voorgelezen zoals mij dat is bezorgd door schepen Christine Depuydt.” (Zij was toen afwezig.) En hij besluit: “Ik ben voorgelogen door de diensten.”

Dat is dus een waar compliment vanwege onze burgervader ten opzichte van zijn administratie.
Heel spijtig dat schepen Depuydt gisteren nog niet aanwezig was bij dit voorval…

Het incident bij de interpellatie van De Coene was andere koek.
In een volgend stuk komen we daar uitvoerig op terug. In Nederland tilt men daar zeer zwaar aan als een burgemeester zijn gemeenteraad “niet correct inlicht”. Daar komt dan een motie van wantrouwen bij te pas. En de gebeurtenis zou zeker een landelijk nieuws zijn.