Waarom Barkane, Candisky en het Theehuis gesloten zijn (1)

Op 14 juli heeft waarnemend burgemeester Lieven Lybeer de allochtone “ontmoetingsplaatsen” van vzw’s Barkane (Sint-Jansstraat 33), Candisky (Groeningelaan 4) en Theehuis (Zwevegemsestraat 45) voor de duur van 5 maanden gesloten.
We weten nu in detail waarom. De dossiers liggen immers voor in de gemeenteraad van maandag aanstaande. (Iedereen kan die inzien.)
De sluiting is gebeurd conform art. 9 bis van de drugswet. Dat nieuwe artikel is in juli 2006 stiekem (via een verzamelwet) ingevoerd en geeft de burgemeester de bevoegdheid om private maar publiek toegankelijke plaatsen te sluiten indien er aanwijzingen zijn dat er herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden. Die activiteiten moeten betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende midddelen, psychotrope stoffen (…) waardooor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.
Zo’n sluitingsmaatregel houdt evenwel op uitwerking te hebben indien hij niet ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad op de eerst daarop volgende zitting. Zo komt het dus dat we nu weten wat er zich allemaal afspeelt in een bepaalde perimeter rond de Veemarkt.

In een periode van de laatste 5 jaar (2006-2010) zijn op en rond de Veemarkt 1.322 processen-verbaal opgesteld. In 2010 alleen al 309. In de periode november 2010-maart 2011 waren er 31 gerichte politionele controles waarbij 166 PV’s zijn gemaakt. Bijna 30 procent daarvan sloegen op drugsgerelateerde feiten. Van de 591 gecontroleerde personen waren er al 43,6 procent politioneel gekend voor diefstal en afpersing en 35,4 procent voor drugs.

Op 27 mei kwam het tot een politionele actie in de lokalen van de vzw Candisky.
Volgens de statuten wil deze vzw jongeren en ouderen van alle nationaliteiten verenigen door het organiseren van socio-culturele en sportieve activiteiten, voornamelijk voetbal. (Nooit iets van gemerkt. Wie daar voorbijkwam zag voornamelijk sombere mannen in een al even somber, rokerig café. En op de parking van de Groeningelaan trof je wel eens zes gebruikte spuiten aan.)

Nog op 27 mei viel de politie ook binnen bij de vzw Barkane.
Statutair bekeken wil deze vereniging een ontspanningslokaal openhouden, en ontmoetingsplaats, – maar dan enkel voor de leden.

Op 30 mei kwam het Theehuis aan de beurt.
Deze vzw wil ijveren voor een harmonieus samenleven in Kortrijk. Men wil de maatschappelijke participatie van de allochtone gemeenschap bevorderen door het inrichten van ontmoetingsmomenten, het opzetten van activiteiten die openstaan voor de gehele bevolking.

Tot welke bevindingen kwam men nu bij die politionele acties?
Zie volgend stuk.