Een interne evaluatie van het doortrekkersterrein

Personeelsinzet
Aanvankelijk was geopteerd om te werken met een halftijdse toezichter en twee reservetoezichters.
De hoofdtoezichter is soms meer dan 30 uur per week onledig met dat terrein. Dus moet hij voor 3/4 voltijds worden.

Permanentie
Oorspronkelijk was er een wachtregeling van 16u30 tot 18 uur gedurende de werdagen en van 9u30 tot 12 uur op zon- en feestdagen. De regeling wordt nu uitgebreid tot 22 uur (werkdagen) en van 9 tot 18 uur (zon- en feestdagen). De meerkost wordt geraamd op 5.500 euro.

Milieu
De woonwagenbewoners gooien zomaar allerhande afval over de omheining, kant De Branding. Voorstel: plaatsen van ballenvangnet zoals op voetbalterreinen. En de bomen moeten beter beschermd tegen spelende kinderen. Voorstel: aanplanten van stekelige struiken.

Afsluiting toegang
Die neerklapbare beugels voldoen niet. Ze worden opengebroken of men rijdt er omheen. Voorstel: zoeken naar alternatieven (neerzinkbare palen?)

Incidenten
Allerhande kleine incidenten (forceren van beugels, glasschade) worden pas achteraf geconstateerd. Voorstel: plaatsen van bewakingscamera’s !!

Nood aan een polyvalente ruimte voor zorgverstrekkers
Artsen voelen zich niet veilig in zo’n caravan en willen privacy.

Nood aan internetverbinding
De zigeuners vragen erom.

Meer schoonmaakbeurten nodig
Bij volledige bezetting zeker drie beurten per week nodig. Moeten we een externe firma aanspreken? Dat zou 35 euro per uur kosten, zonder BTW. Standgeld verhogen? (Nu 5 euro per dag en per standplaats.)

Brandveiligheid?
Overleg met de brandweer nodig want nu hebben brandweerwagens geen vlotte toegang.