Is wnd. burgemeester Lybeer een leugenaar? (1)

Volgens VB-raadslid Maarten Seynaeve wel degelijk. Geen twijfel over.
Philippe De Coene van de SP.a daarentegen heeft de belastende term in de gemeenteraad van gisteren niet in de mond genomen.
Hij hield het bij een understatement. Had het eerder over het feit dat de dienstdoende burgemeester Lieven Lybeer de gemeenteraad van juli “niet correct heeft ingelicht”. Niet correct heeft “behandeld.” En dat geeft hem een onaangenaam gevoel. “Want de burgemeester doet de waarheid geweld aan“.

Maarten Seynaeve hanteerde een ietwat drastischer taal.
In de gemeenteraad van juli vond hij het volstrekt ongepast dat de Stadskrant (editie juni) twee pagina’s uitbundige publiciteit heeft gewijd aan de nieuwe drankgelegenheid “De Dingen” in de Budastraat. Dat kan niet. Dat is discriminatoir ten opzichte van andere horeca-uitbaters in de stad. De burgemeester vond dat dit wel kon. Immers, “De Dingen” is een vzw, en heeft geen commerciële doeleinden.

Raadslid Seynaeve heeft inmiddels ontdekt dat “De Dingen” helemaal niet gepatroneerd is als een vzw, en besloot dus gisteren dat Lybeer heeft gelogen.
De burgemeester verweert zich: “Ik heb in juli gewoon het antwoord voorgelezen zoals mij dat is bezorgd door schepen Christine Depuydt.” (Zij was toen afwezig.) En hij besluit: “Ik ben voorgelogen door de diensten.”

Dat is dus een waar compliment vanwege onze burgervader ten opzichte van zijn administratie.
Heel spijtig dat schepen Depuydt gisteren nog niet aanwezig was bij dit voorval…

Het incident bij de interpellatie van De Coene was andere koek.
In een volgend stuk komen we daar uitvoerig op terug. In Nederland tilt men daar zeer zwaar aan als een burgemeester zijn gemeenteraad “niet correct inlicht”. Daar komt dan een motie van wantrouwen bij te pas. En de gebeurtenis zou zeker een landelijk nieuws zijn.