Is wnd. burgemeester Lieven Lybeer een leugenaar? (2)

Volgens “Het Laatste Nieuws” alleszins wel. Grote kop in de regionale editie van vandaag: “Burgemeester liegt over dancing”.
“Het Nieuwsblad” houdt zich gedeisd over de kwestie. Vindt de verklaringen van de burgemeester “moeilijk te vatten
“.

Waarover gaat het? Laat het ons even in het lang en het breed uitleggen, want het gaat om een ernstige zaak.
In de gemeenteraad van 4 juli stelde volksvertegenwoordiger en SP.a-raadslid Philippe De Coene tal van vragen rond de uitbating van de dancing Da Shake op de site Pottelberg. Hij somde een waslijst op van criminele feiten (72 in nog geen twee jaar) die te linken zijn aan het cliënteel van de discotheek. Dracht van een vuurwapen, bommeldingen, vechtpartijen, vandalisme, straatraces, enz., zelfs een gijzeling.

Burgemeester Lieven Lybeer (tevens hoofd van de politiezone) wist nergens van. Allemaal fel overtrokken, gewoon stemmingmakerij. En daarbij: “Ik moet zeggen dat de klachten die jullie formuleren niet tot bij mij komen. Iedere maandag vraag ik dat na bij mijn secretaris – en ik moet zeggen dat uiteindelijk de situatie daar misschien dan toch wel een beetje overdreven wordt. Maar ook andere mensen hebben mij aangesproken om te zeggen “wij hebben geen klachten”.

Dat verklaarde onze voorzitter van de Raad dus op 4 juli – zonder verpinken – tot consternatie van de raadsleden maar ook van zijn schepenen.
Maar wat schreef dezelfde Lieven Lybeer op 27 juni, een week voor de gemeenteraad van juli in een nota aan de dienst Leefmilieu?
We citeren letterlijk: “De exploitatie van de zaak kenmerkte zich de afgelopen jaren door zware overlast en door een onophoudelijke reeks incidenten, waaronder meerdere ernstige criminele feiten…het (politieverslag) is een lange opsomming van vaststellingen en inbreuken.”
Het politierapport maakt melding van zomaar eventjes 76 feiten. Diefstallen, slagen en verwondingen, verdovende middelen, poging tot doodslag, brandstichting, enz. Zelfs beroving van klanten door portiers en security!

Dat politieverslag van 8 bladzijden waarover sprake is op 21 juni persoonlijk aan de burgemeester gericht, dat is bijna twee weken voor de gemeenteraad van juli. Uit datzelfde verslag blijkt overigens dat er in de periode januari 2010 tot en met april 2011 nog 11 tussentijdse verslagen zijn overgemaakt aan de burgemeester!
Aan onze Lieven Lybeer dus die in juli met een uitgestreken gezicht verklaarde dat “de klachten niet tot bij hem komen“. (Vorig jaar was er ook nog een overlegvergadering van buurtbewoners met de burgemeester en de politiediensten.)

Maar wat dreef Lybeer ertoe om zijn gemeenteraad voor te liegen? (Au fond weet onze KW-redactie het nog niet, maar zie nog voetnoot)

Lybeer las met trillende handen een voor hem opgestelde nota voor, nota die – in tegenstelling tot de traditie – niet werd uitgedeeld aan de raadsleden.
* Lybeer vindt dat de politienota van 21 juni vertrouwelijk was. (De andere ook?)
* Lybeer vindt dat hij moest liegen omdat er in die periode net een procedure op gang was gezet over een mogelijke verlenging van de milieuvergunning van de dancing. Hij wou procedurefouten vermijden.

Maar ja, hij is wat onhandig geweest, hij had het beter anders aangepakt.
In HLN van vandaag zegt hij nog : “Het was een leugentje om bestwil, maar ik besef dat ik in de fout ben gegaan. Ik geef dat eerlijk toe.”

De zoveelste blunder van Borat. Gewoon een leugentje. Sorry hoor.
Hier op kortrijkwatcher is al meerdere malen vastgesteld dat Lybeer het politiek bewustzijn heeft van een cactus, meer speciaal een Stetsonia Coryne. Het wordt tijd dat de Kortrijkse bevolking dit begint te beseffen. Maar zonder de voorlichting van de reguliere pers zal dit niet gaan. (Niet iedereen leest kortrijkwatcher.)

P.S. (1)
Da Shake kreeg geen verlenging van de milieuvergunning. Kan men op grond van criminele feiten in de buurt van een bedrijf een milieuvergunning weigeren?
P.S. (2)
Maar wie is toch die secretaris aan wie Lybeer iedere maandag vroeg hoe het zat aan de Pottelberg? En die hem dan vertelde dat er niets aan de hand was?