Borat verloor maar weer eens de pedalen, plus iets veel erger

Voor wie het nog niet wist: Borat is bij de stadsadministratie de koosnaam voor Lieven Lybeer. De loco-burgemeester aanziet dit als een geuzennaam.
Op de laatste gemeenteraad droeg raadslid Marc Lemaitre (SP.a) een voorstel van resolutie voor betreffende het prijzenbeleid (de nettarieven) van Gaselwest. En schepen Guy Leleu deed mondeling een tegenvoorstel. Wie er meer wil over weten leze de weblog van Lemaitre: “kortrijklinksbekeken”.

Het was nog niet echt heel laat (bijna 20 uur) maar toch waren een aantal raadsleden reeds aan een dutje toe, en voorzitter Lybeer had de touwtjes niet meer in handen.
Bij een eerste stemming leek het alsof het voorstel een meerderheid zou halen. Maar eigenlijk wist niemand goed wat voor voorstel ter tafel lag. Waarschijnlijk dachten velen dat het om het tegenvoorstel van Leleu ging. (De schepen zou het tarievenstelsel ter sprake brengen bij Gaselwest.)

Voorzitter Lybeer heropende de stemming met de melding dat die eerste stemming ongeldig was daar hij de stemming nog niet had geopend. (Ja, zo gaat dat: de voorzitter opent de stemming met een advies om voor of tegen te stemmen, anders raken de raadsleden niet wakker en weten ze niet wat te doen.)
Onze verkozen des volks weten gewoon niet altijd op welk knopje te drukken. (Daar zijn er drie van.) Ja, ge moet er een keer geweest zijn om het te geloven.

De tweede stemming ging duidelijk over de resolutie-Lemaitre.
Er werden 36 stemmen uitgebracht. Voor: 15 leden, waaronder Patrick Jolie en Antoon Sansen, leden van de meerderheid! Methusalem Sansen dacht waarschijnlijk dat het nog om het voorstel-Leleu ging. Vijf raadsleden hebben niet gestemd omdat ze afwezig waren. Burgemeester Stefan De Clerck was weer eens eventjes naar buiten gegaan. Maar schepen Filip Santy heeft ook niet gestemd?? Wat wou hij daarmee zeggen?

Raadslid Philippe De Coene opperde intussen nog dat het voorstel Leleu niet mocht ter stemming komen aangezien dit niet was geagendeerd. Voorzitter Lybeer sprak hem niet tegen, terwijl wat De Coene zei gewoon niet juist is. Staande de zitting mag men bij ieder agendapunt vragen stellen, opmerkingen maken, commentaar geven en OOK voorstellen doen. Dat laatste moet zelfs niet schriftelijk gebeuren, ook al iets dat Borat verkeerdelijk denkt.

Zeg. Iets anders. Erg hoor.
Het was vorige maandag alweer een gedenkwaardige gemeenteraad. Lieven Lybeer werd betrapt op grove leugens. Raadslid Carl Decaluwé bestempelde collega Lemaitre als een simplist, een populist die daarenboven zijn dossiers niet kent.
Maar het ergste van al was dat er alweer over diverse belangrijke punten geeneens iets werd gezegd. Enkele voorbeelden.
De subsidie voor Sinergiek, een organisatie die niets uitricht. (En die misschien niet meer bestaat?)
Het verslag van het overlegcomité OCMW-Stad. (Niemand leest dat.)
De overeenkomst met de federale staat inzake de bemiddelingsambtenaar. De juridisch-financiële constructie om de jeugdherberg te financieren (vijf miljoen euro).
De aanpassing van het subsidiereglement ter ondersteuning van feesten in de stad.
De herinrichting van de schoolomgeving in de Pottelberg (182.000 euro).
Proces-verbaal van het onderzoek van de stadskas (30 miljoen beleggingen).
Gezamenlijke aankoop van brandstof voor het wagenpark van Stad, OCMW, de politie en Parko (2,1 miljoen).
Zonnenergie voor de site Callens. (484.000 euro, maar voor 557.000 euro inkomsten verwacht over een periode van 20 jaar.)
Subsidiereglement voor gevelrenovatie van handelspanden. (Geheel nieuw is dat, maar Stad krijgt daar geld voor.)
Premiereglement voor de renovatie van sociaal woonpatrimonium.
Leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven. (35 miljoen. Opnieuw bij Dexia?)

Wat er ook erg is?
Als de raadsleden niet tussenkomen bij een bepaald agendapunt reppen de gazetten er ook niet over. En zo weten de Kortrijkzanen nergens van.
EN DAT IS GEWOON ZO.
EN DAAR IS NIETS AAN TE DOEN.
Het is: gewoon Kortrijk