Carl Decaluwé cumuleert niet??

Volgens zowel “Het Nieuwsblad” als “De Standaard” van vandaag (beide gazetten spellen zijn naam verkeerd) werkt Carl Decaluwé (CD&V) weliswaar hard MAAR cumuleert ons Kortrijks gemeenteraadslid-volksvertegenwoordiger niet…NIET.
Onbegrijpelijk, zo’n feitelijke gedrukte vaststelling. Heeft Carl dit even de redacteur wijsgemaakt? Dan kunnen we Carl bestempelen – met zijn eigen typisch woordgebruik – als een “ordinaire leugenaar”. (En de redacteur van de bladen als onbekwaam.)

Maandag start naar het schijnt in het Vlaams Parlement het debat over de lonen, onkostenvergoedingen en uittredingsvergoedingen van Vlaamse parlementariërs. Carl Decaluwé is voorzitter van een slapende werkgroep over deze materie en hij biedt nu al tegenwind. Hij wil het debat “in alle rust en sereniteit voeren”. Hij, de bullebak in eigen persoon. Doet niets dan roepen en schelden in raadszittingen en commissies.

Het curieuze met die kranten die beweren dat Decaluwé niet cumuleert is dat één ervan (“De Standaard”) een keer heeft berekend wat de volksvertegenwoordiger in 2009 zoal heeft verdiend.
– Als volksvertegenwoordiger: 106.075 euro.
– Als ondervoorzitter van het Vlaams parlement: 36.639 euro.
– Als gemeenteraadslid (presentiegeld): 2.019 euro. (Hangt af van aanwezigheid in raad en commissies. Komt te laat, en tekent toch.)
– Als raadslid van de politiezone VLAS: 1.210 euro.
– Als bestuurder van Gaselwest (drie functies!) : 1.550 euro. (Niet geloven.)

Totaal bruto-inkomen per jaar (inclusief pensioenbijdrage): 147.676 euro.

Men neme dit alles met een korreltje zout. Geloof dit toch niet. Carl verdient veel meer, als harde werker.

De kwaliteitskrant “De Standaard” vergat nog enkele mandaten. Decaluwé heeft er 11 in totaal, volgens de mandatenlijst van 2010 die hijzelf heeft ingediend bij het Rekenhof. Hij is bijvoorbeeld nog onbezoldigd bestuurder van het Revalidatiecentrum op Overleie, van het Pensioenfonds van het Vlaams Parlement en van het kinderdagverblijf Auricula. (Staatsblad 12 augustus 2011.)

“De Standaard” vergat tevens twee bezoldigde mandaten: hij is bestuurder bij de Sociale Kredietmaatschappij ‘Elk Zijn Huis’ en de Sociale Bouwmaatschappij ‘Goedkope Woning’.

In het Parlement is onze Decaluwé tevens voorzitter van de controlecommissie voor Regeringsmedelingen en die voor Verkiezingsuitslagen. Daar is toch ook enige vergoeding aan verbonden?
Carl moet nu echt een keer in de gazetten en op zijn website, op WTV ook vertellen hoeveel hij netto verdient. Zo kan hij alleen maar winnen aan autoriteit in het te voeren debat.
En ge zult het zien, in onze regionale gedrukte en andere perse (WTV) zullen onze persjongens en meiskes daar niet veel over commentariëren.

Weet je wat Decaluwé ook eens kan expliceren?
-Hoeveel medewerkers hij als parlementariër heeft, en wat die zo allemaal kosten en doen.
-Hoeveel lobbyisten voor hem werken. Uit ACW-kringen.