En hebde gij meubelen… (2)

Het raamcontract voor de aankoop van meubilair over een tijdspanne van vier jaar omvat vier percelen.

Perceel 1: bureaustoelen
Raming van Stad: 55.200 euro (zonder BTW).
Bestelbedrag van de laagst biedende firma Benjo Projectinrichting uit Baal: 47.820 euro (zonder BTW).
(Zoals gezegd in vorig stuk kennen we de vermoedelijk te bestellen hoeveelheden niet en dus ook geen eenheidsprijs.)

Perceel 2: vergaderstoelen (kuipstoelen en stapelbare projectstoelen)
Raming: 39.280 euro.
Bestelbedrag bij de firma Tds.sa uit Antwerpen: 37.146 euro.

Perceel 3: kantoormeubilair (tafels, roldeurkasten)
Raming: 81.550 euro.
Bestelbedrag bij Tds.sa: 82.584 euro.

Perceel 4: divers klein meubilair (kapstokken, borden, enz.)
Raming: 22.000 euro.
Bestelbedrag bij Tsd.sa (opnieuw): 20.012 euro.

Het geraamde bedrag van Stad was dus (exclusief BTW): 198.030 euro.
Het werkelijke bestelbedrag: 187.563 euro.

Nu nog een belangrijke kanttekening.
De gemeenteraad van april heeft zonder enig gemor de aankoop van meubilair via een raamcontract goedgekeurd. Voor een periode van vier jaar ! Dat is tot en met 2014. De bestelbedragen zijn goedgekeurd in een schepencollege van 7 september. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Met dit raamcontract bindt men dus een volgend schepencollege met een wellicht andere samenstelling aan de aangegane raamovereenkomst. Eén jaar voor de verkiezingen.
Het wordt tijd dat de minister van Binnenlands Bestuur weer een circulaire stuurt naar de gemeenten om te zeggen dat dit niet kan.

En nog even dit.
De raming is gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden naar analogie van vorige jaren. Voor zo’n 60.000 euro per jaar. Is dat niet ronduit potsierlijk? Men gaat dus uit van ongewijzigd beleid en doet alsof er – zoals in het verleden – weerom nieuwe diensten zullen worden opgericht met nieuwe behoeften aan meubilair. (In vorige jaren bijvoorbeeld de Werkwinkel, de Opvoedingswinkel, het Ondernemerscentrum.)
En vanwege deze raamovereenkomst met twee firma’s – hoofdzakelijk één uit Antwerpen – zijn Kortrijkse bedrijven voor vier jaar uitgeschakeld van deelname aan een offerte. Of mag deze bedenking niet?