Ditjes en datjes uit de laatste gemeenteraad

Beste gebruiker van deze site,
Lezer,

Onze gemeenteraadwatcher is maandag laatstleden plichtsgetrouw naar de gemeenteraad (in het stadhuis) getrokken, enkel en alleen gewapend met een blauwe stylo en zo’n schoolschriftje met ringen. (Hij is nochtans in het bezit gesteld van een bedrijfs-Appel. (Wat doet hij daarmee?)
Is hier dan dinsdagochtend vroeg dodelijk vermoeid in onze redactielokalen beland met een onleesbare handgeschreven kopij. Onze letterzetter kan niet eens het aantal leestekens tellen, terwijl de KW- directie onze reporter juist op basis daarvan een uurloon toekent.

Beste abonnee,

De KW-redactie én de directie hebben in gemeenschappelijk overleg besloten om het verslag van de gemeenteraadwatcher opnieuw te redigeren, na lectuur en vergelijking met wat onze collega’s van de papieren perse (van de dode bomen) over die zitting nog te berde brengen.
Wij hier van KW willen u niet teleurstellen of malinformeren.
De waarheid moet zegevieren, ook in de burgerjournalistiek.
Sorry.

Mvg,

uw,
KW