Onze risico’s bij de val van de Gemeentelijke Holding

Voor de goede orde eerst even dit. Stad Kortrijk heeft geen aandelen bij Dexia.
Dexia is wel onze huisbankier. We hebben bij de bank een spaarrekening met zowat 35 miljoen euro aan beleggingen! En jaarlijks lenen we bij Dexia ongeveer 30 miljoen euro. Onze vertegenwoordiger bij Algemene Vergadering van Dexia is nu raadslid Pieter Soens (CD&V), maar dat is hij waarschijnlijk al vergeten.

Onrechtstreeks hebben we wel veel te maken met de perikelen bij Dexia aangezien Stad aandeelhouder is bij de Gemeentelijke Holding en die G.H. in zwaar weer is terecht gekomen, – net en onder meer door allerhande risico’s te nemen bij de Dexia-groep. (En de aandelen Dexia staan in de boeken van de G.H. nog genoteerd aan 8,25 euro….)

Bon.
Wat bezitten we zoal aan aandelen bij de Gemeentelijk Holding?
Een totaal van 187.654 stuks. (Per Kortrijkzaan elk 2,51. Volgende week kunt u uw persoonlijk verlies berekenen, beste lezer.)
Uit de goeie ouwe tijd hebben we nog 115.719 zogenaamd gewone aandelen. Aantal preferente A-aandelen (sinds 2009) : 35.404. Preferente B-aandelen (de vroegere certificaten) : 36.540.

In 2008 (voor het jaar 2007) brachten die gewone aandelen bij de G.H. nog 775.257 euro op. In 2009 (voor het jaar 2008) niets meer. In het jaar 2010 streken we op de valreep nog 224.889 euro op. (Vanwege de A-aandelen 188.349 euro en vanwege de B-aandelen nog 36.540 euro.)
Dit jaar (voor 2010) verwacht de schepen van Financiën van de A-aandelen 101.609 euro. Met name 35.404 maal 2,87 euro. Dat is veel minder dan is beloofd, en we moeten het nog zien gebeuren. Toen we die aandelen in september 2009 kochten was ons een dividend van 13 procent voorgespiegeld! Nu krijgen we slechts 7 procent, wat een verlies van 88.739 euro met zich meebrengt. Van de B-aandelen moeten we niets meer verwachten.

Pro memorie.
In september 2009 heeft Stad deelgenomen aan een kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding. Ingegeven door onwetendheid over de operatie en hebzucht. Die 13 procent rendement ! Voor tien jaar lang ! De aankoop van aandelen kreeg niet minder dan 31 ja-stemmen in de gemeenteraad. Niet enkel van de meerderheidspartijen (CD&V en VLD) maar ook van de Sp.a en van onafhankelijk raadslid Eric Flo. Het Vlaams Belang heeft zich onthouden, en enkel Groen (Bart Caron en toenmalig raadslid Cathy Matthieu) stemde tegen.

We zitten met de gebakken peren.
Voor die aandelen A hebben we per stuk 40,96 euro betaald. Dat is 1.450.148 euro. De VVSG heeft berekend dat Stad bij een volledige faling van de Gemeentelijke Holding 1.261.799 euro verlies zou leiden. Per inwoner is dat 16,8 euro.

Schepen Alain Cnudde was in 2009 een felle voorstander van de kapitaalinjectie bij de G.H. Dus moet hij nu de potentiële en echte verliezen minimaliseren.
Zie zijn redeneringen in de gemeenteraad van juni, in antwoord op vragen van raadslid Bart Caron.
Vooreerst stelt hij doodleuk vast dat het te verwachten was dat er op de gewone aandelen geen dividend wordt uitgekeerd.
Ten tweede zegt hij dat we – voorzichtigheidshalve – de dividenden uit de G.H. in de begroting 2011 laag hebben ingeschat: slechts 36.541 euro is er ingeschreven. “Wat op vandaag een wijze beslissing blijkt.” En nog een citaat: “Indien er in 2011 geen dividend zou uitgekeerd worden, dan zou Kortrijk met een budgettair tekort van 36.541 euro worden geconfronteerd. De gevolgen voor het budgettair evenwicht zouden derhalve in eerste instantie relatief beperkt zijn.”

Alain !
We verliezen niet enkel dividenden. (We hebben slechts één keer de schijf van 13 procent ontvangen en dat moest tien keer gebeuren.) En aangezien we hebben deelgenomen aan de kapitaalverhoging zijn we die inleg ook kwijt.

P.S.
Er is een tijd geweest dat Dexia gedegen studies maakte over de gemeentefinanciën. Ook voor de OCMW’s en de politiezones. Het in 2008 zelfs had over komende uitdagingen. Tja. De studiedienst van Dexia zal zich daar nu voor lange tijd niet meer aan wagen. Misschien nooit meer. Die dienstverlening van de bank voor lokale besturen zijn we kwijt? Waarom nog beleggen bij die bank?