Traagheid van bestuur

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) moeten natuurlijk hun gemeenten-aandeelhouders inlichten over wat ze zoal uitrichten.
Welnu, het schepencollege van 12 oktober kon inderdaad kennis nemen van een aantal bestuursdocumenten.

Leiedal
Bezorgde het verslag van de Algemene Vergadering van 24 mei op 22 juni aan Stad Kortrijk. (Het College nam er dus in oktober kennis van.)

Gaselwest
Stuurde redelijk vlug – op 18 juli – een verslag van een AV van 24 juni op. (Het College nam daar deze maand kennis van.)

Vliegveld
Er was een Directiecomité op 4 april. Verslag daarvan toegestuurd op 9 juni. Ander DR van 6 juni opgestuurd op 9 augustus.

IMOG
RvB van 24 juni, gekregen op 9 augustus.

Figga
AV van 24 juni heeft het schepencollege bereikt op 13 juli.

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Is heel vlug geweest. Verslag AV van 17 juli aangekomen op 19 juli. Het College heeft dit nog deze maand kunnen lezen.

IN HET BEDRIJFSLEVEN IS DEZE VORM VAN RAPPORTERING ONDENKBAAR.