Per dag minstens één inbraak

Ook zo erg geschrokken van die kop in onze regionale editie van “Het Nieuwsblad”?
Per dag gebeurt er minstens een woninginbraak in Kortrijk, zo meldt de krant. (Op de redactie van KW heeft onze stagiair-beroepsjournalist SBJ evenals de gemeenteraadwatcher daar bedenkingen bij.)

Wat er niet staat in HN-regionaal is dat u onder ‘Kortrijk’ hoogstwaarschijnlijk moet verstaan: geheel de politiezone Vlas, zijnde ook nog de gemeenten Kuurne en Lendelede. (Indien enkel Kortrijk is bedoeld – inclusief de deelgemeenten? – dan zou dit cijfer waarlijk alarmerend zijn, significant afwijken met cijfers uit het verleden.)

Korpschef Stefaan Eeckhout jaagt ons bij monde van de krant danig de schrik op het lijf. (Hij wil nog camera’s op openbaar domein.)
Tot dusver (tot wanneer is dat?) zijn er al 489 gevallen van inbraak gemeld. En dat kan tegen het eind van het jaar oplopen tot 600.
Nogmaals, we mogen veronderstellen dat de korpschef het heeft over geheel het grondgebied van de politiezone? En ook dat hij spreekt over inbraken in de ruime zin van het woord. Dus niet enkel inbraken of pogingen daartoe in huizen of appartementen of garages, maar ook in serres, tuinhuisjes, of tenten. Brievenbussen?

Strikte zin

Op zeker ogenblik blijkt dat het cijfer 498 van de korpschef ook slaat op inbraken in winkels, andere handelszaken en instellingen. Want plots lezen we – in de gazet – dat 58 procent van de gemelde gevallen slaat op woningen. (Woongelegenheden zou een betere term zijn geweest.)

HA JA.
Tot dusver. Om hoeveel woninginbraken (in de strikte zin van het woord) gaat het dan “tot dusver”? Iets van 278. En hoeveel van dit soort inbraken telden we vorige jaren? Van 2005 tot en met 2010 gemiddeld: 300. Een topjaar was 2006 met 340 feiten.
De krant schrijft nog dat het aantal woninginbraken vrij constant blijft. Dat is waar, maar waarom dan die alarmerende titel geven aan het stuk? En tussen haakjes: vorig jaar was een goed jaar met slechts 256 inbraken.

Om de zaken wat helderder te maken, en om vergelijkingen enige zin te geven, nog wat cijfers uit het verleden.

Woninginbraken in de strikte zin en de ruime zin van het woord (in geheel de zone)
2007: 309 / 344
2008: 310 / 344
2009: 306 / 345
2010: 263 / 270

Inbraken in bedrijven:
2007: 217
2008: 201
2009: 144
2010: 166

Inbraken in instellingen:
2007: 77
2008: 81
2009: 86
2010: 75

Bovenstaande cijfers komen uit de criminaliteitsanalyse 2010 van de politiezone.
Merkwaardig is dat die voor woninginbraken verschillen van de cijfers die de nationale editie van “Het Nieuwsblad” vandaag verspreidt. Zie voetnoot.

Maar de krant (nationale editie) geeft intussen wel aan dat het in “Kortrijk” toch niet zo erg is gesteld met die woninginbraken.
Gemeten tegenover het aantal woongelegenheden staan we op de 126ste plaats (op 327). Over een periode van vijf jaar waren gemiddeld 4,24 woningen op 100 het slachtoffer van een inbraak. Het gemiddelde in Vlaanderen is 4,76.

NOOT

De cijfers over woninginbraken in de nationale editie van “Het Nieuwsblad” zijn niet dezelfde als die afkomstig van de politiezone. Hoe is dat nu mogelijk? De cijfers van de krant komen van de federale politie, en die noteert aangiften volgens de plaats van domicilie van het slachtoffer. Met andere woorden: feiten gepleegd in de politiezone maar elders geregistreerd ontbreken. Raar maar waar. Surtout: heel gek.
Hierna achtereenvolgens de cijfers van de krant / de officiële van de PZ voor Stad alleen / en van de PZ voor geheel de PZ.

2006: 340 / 300 / 330
2007: 303 / 275 / 309
2008: 308 / 274 / 310
2009: 307 / 278 / 308
2010: 256 / 241 / 263

Merk nog op: er is in het verleden nog nooit “minstens 1 inbraak per dag” gebeurd.
Ziet u ook die dalende trend? Het staat allemaal niet in de gazetten.