Kortrijk 1302: nieuwe plannen

In 2008 ontving Stad Kortrijk een negatief besluit van de minister omtrent de officiële erkenning van Kortrijk 1302 als (regionaal) museum. Als gevolg hiervan herbekijkt men de toekomstplannen. We mikken gewoon niet meer op de erkenning van 1302 als museum. (“Brussel” liet ons off the record weten dat drie erkende musea in een stad als Kortrijk van het goede teveel is.)
De doelstelling focust nu op het belevingsaspect. Het is de bedoeling dat Kortrijk 1302 op termijn een dynamische en interactieve werking ontplooit en de cultuurhistorische uitvalbasis wordt voor een bezoek aan de stad.

De organisatie Kortrijk 1302 komt in handen van de gemeentelijk vzw Toerisme van schepen Jean De Bethune. (De toeristische onthaaldienst – bezoekerscentrum – huist daar al.) Deze vzw zal dus instaan voor de exploitatie, productontwikkeling en publiekswerking en krijgt hiervoor van Stad een toelage van 36.500 euro. Het beheer en het beleid van de collectie ‘geschiedenis van Kortrijk’ blijft bij het Broelmuseum. Hiervoor is een budget van 12.000 euro voorzien.

Kortrijk 1302 wil volgend jaar een aantal experimenten ontwikkelen.
Men zal de opstelling van de Guldensporenslag interactief maken. De Gravenkapel moet beter ontsloten en toegankelijk gemaakt. Er komen activiteiten rondom Erfgoed, de Open Monumentendag, de 11-juli-viering en Autoloze Zondag. Grondige aandacht zal besteed aan een bredere educatieve werking voor kinderen, jongeren én senioren. Er zal meer werk gemaakt van een experiment rond ondernemingen en noctures (MICE-activiteiten).

Dat zijn de plannen.

P.S.
De stadstoelage voor het Broelmuseum en het Vlasmuseum bedraagt telkens 24.250 euro. Dat is schandalig weinig. Vergelijk bijvoorbeeld met die vzw Habbekrats: 100.000 euro. Fuifondersteuning: 41.000. “De Kreun”: 26.000. Groeningeheem: 54.320. De kinderboerderij: 71.134. Zomercarnaval: 32.500 euro.