Werken aan passantenhaven zijn gegund

Eindelijk.
De havenmeester Daniël Spriet weet het waarschijnlijk nog niet, maar het is zover. Vandaar dit persoonlijk bericht.
De werken zijn gegund aan de firma Arabel uit Itterbeek – van de transformatoren – voor een totaal van 79.826 euro (inclusief BTW). Dat bedrag ligt merkwaardig dicht bij dat van de oorspronkelijke raming: 79.799 euro. Proficiat, stadsbestuur ! Dat u dat zo goed kon inschatten, zonder enige ervaring.

Voor de aansluitzuilen voor elektriciteit en water vraagt de firma 24.814 euro.
Voor toegangspoorten en de afrastering 14.796 euro.
Voor het betaalsysteem en de toegangscontrole (met “voorhoudkaarten”): 40.215 euro.

De bedoeling van de werken is te komen tot een autonome haven, zonder personeel.
Schepen Jean de Bethune liet in de pers uitschijnen dat de passantenhaven aan de oude Leie nog zal uitgebreid worden. Dat bruggetje vlakbij moet dan een ophaalbrug of draaibrug worden? Daar is dan alweer personeel voor nodig.

(Zie nog KW van 22 september.)