Het burgemeesterschap volgens baron Emmanuel de Bethune zaliger

Hierna wat citaten uit de mémoires van Manu, het boek “Gedachten en herinneringen”, verschenen bij uitgeverij Groeninghe in 2006.

– Het burgemeesterschap is volgens mij het meeste boeiende van alle politieke mandaten, vergeleken met dat van een volksvertegenwoordiger, senator, provincie- of gemeenteraadslid. (…) Dit alles illustreert dat hij bij machte is om iets te realiseren en zijn stempel op het beleid te drukken.

– De veelomvattende opdracht vergt echter erg veel tijd. Zeven dagen op zeven moet hij bereikbaar zijn voor zijn medeburgers.

– Daarenboven moet een burgemeester assertief zijn, vooral tijdens langdurige gemeenteraden.

– Zelfs als de burgemeester over al die kwaliteiten beschikt, dan nog zal hij bitter weinig kunnen realiseren als hij geen goede connecties heeft met de voogdijoverheid en haar administratie. (…) De gouden regel is dat men zelf naar de bevoegde instanties moet stappen, eerder dan hen uit te nodigen.

– Voor de burgemeester en zijn schepenen is het van uiterst groot belang contact te houden met de bevolking. (…) Met uitzondering van de jaarlijkse vakantie liet ik deze zitdag om geen enkele reden links liggen tijdens de dertig jaar dat ik een gemeentelijk mandaat had. (…) Zitdagen zijn bovendien nuttig voor de ‘sukkelaars’ die hun weg minder goed vinden in onze strikt georganiseerde en bureaucratische maatschappij.

– Bij dienstbetoon horen een aantal principiële spelregels. (…) Pas altijd de wet toe. (…) Kom nooit tussen bij een magistraat of bij het parket. (…) Wees eerlijk.

– Een burgemeester moet dus een all-round figuur zijn.

– Het aanbieden van degelijke en nagenoeg gratis accommodaties is mijn inziens de belangrijkste taak voor een gemeentebestuur.

– Wanneer een nieuwe wet of decreet gepubliceerd wordt, moet men ervoor zorgen de eerste te zijn om die toe te passen. De overheid heeft op dat ogenblik immers weinig ervaring met de toepassing ervan en aanvaardt gemakkelijker suggesties.

– Kortrijk is geen metropool en zal dat ook nooit worden. Grote projecten zoals Kortrijk-Centrum-Oost of het bouwen van een evenementenhal voor duizenden toeschouwers zijn uit den boze. Zelfs Kortrijk XPO loopt met haar laatste uitbreiding van 2005 het gevaar een brug te ver te zijn.

– Ambitie koesteren is goed, zijn grenzen kennen misschien nog beter.

P.S.
Manu de Bethune had geen al te hoge dunk over de gemeenteraad en zijn leden. Hij liet ook ongaarne zijn schepenen aan het woord, zeker Stefaan Bral niet. Manu hield niet van tegenspraak.

En zijn Brusselse loopbaan is niet echt goed afgelopen. Au fond: het was een kasteelheer.