Toch weer stijgende toelagen

In weerwil van de alarmkreten over de financiële toestand van onze Stad zijn de toelagen bij de tweede budgetwijziging alweer gestegen.
De initiële begroting voorzag dat we dit jaar 31,3 miljoen euro zouden in het rond strooien. Bij de eerste budgetwijziging liep het bedrag op tot 33,3 miljoen euro. Komende maandag zal de gemeenteraad een bedrag van 34,3 euro goedkeuren.

De politiezone VLAS krijgt zomaar 2 procent meer zodat onze Kortrijkse dotatie nu oploopt tot 13,1 miljoen.
Het handelsdistrict (BID) kreeg al 178.000 euro en daar komt nu 17.000 euro bij.
Maar de grootste stijger vinden we bij de post ” premies voor veilig en duurzaam wonen” (dakisolatie, CO-veiligheid, keurmerk elektrische installatie, superisolerend glas). We begonnen met een geraamd bedrag van 750.000 euro. Bij de eerste begrotingswijziging kwam daar 1 miljoen bij, en nu nog 500.000 euro. Totaal: 2.250.000 euro. Stad kan die uitgave niet meer dragen en vindt trouwens dat de doelstellingen zijn bereikt. Er worden geen aanvragen meer aanvaard.

Bij de overdrachten zijn nog andere stijgers te bespeuren.
– Premies sociaal patrimonium: + 75.000 euro.
– Kenniscentra: 200.000 euro (nieuw artikel).
– Werkingskosten KVK: + 212.500 euro.

De bijdrage in de werkingskosten voor de kerkfabrieken is wel gedaald: min 152.844 euro. (Maar voor restauraties van kerken nu: + 131.100 euro.)

Ha!
Toch nog goed nieuws. VTM zou oorspronkelijk 198.400 euro opstrijken. Dat is nu met 150.000 euro verminderd.