Besparingen? Welke besparingen?

In weerwil van de alarmkreten over de financiële toestand van onze Stad stijgen met de tweede begrotingswijziging de uitgaven in buitengewone dienst alweer.
Oorspronkelijk voorzag men voor “het programma der werken” een totale uitgave van 36,4 miljoen euro. Dat bedrag zou men financieren met 29,8 miljoen aan leningen. Met de eerste budgetwijziging liep het bedrag op tot 39,5 miljoen. (30,9 miljoen leningen). Maandag krijgen we door onze verkozen vertegenwoordigers een tweede wijziging goedgekeurd. “Programma van de werken” zal nu 47,3 miljoen gaan kosten. Voor 34,4 miljoen euro geleend.

Jawel, er zijn enkele bedragen geschrapt. In veel gevallen gaat het niet echt om besparingen, maar zijn die schrappingen gewoon het gevolg van het feit dat er dit jaar nog geen aanbesteding kon gebeuren voor die “werken”. Traagheid van bestuur.

Een lijstje van de belangrijkste min-uitgaven.

– Masterplan Stade (KVK-jeugd) : 700.000 euro geschrapt. (Supporters weten nergens van.)
– Project Langwater: 150.000 euro geschrapt.
– Passantenhaven: 250.000 min 170.000.
– Broeltorens (fase 2): 265.000 euro geschrapt.
– Heulebeek: 360.000 min 200.000.
– Aanpassingswerken tuighuizen Marke: 430.000 min 310.000.
– Renovatie daken oud-gemeentehuis Marke: 250.000 euro geschrapt.

Tegenover die min-uitgaven staan evenwel een hele serie nieuwe of verhoogde uitgaven.

Nieuwe uitgaven zijn:

– Restauratie kerkgebouwen: 131.100 euro.
– Fietspaden Doornikserijksweg: 459.182 euro.
– Investeringstoelage Waak: 150.000.
– Aankoop gronden: plus 1.419.250 euro.
– Investeringstoelage kinderopvang: 100.000.
– Investeringstoelage Designregio: 44.000 euro (voor de Budafabriek)
– Investeringstoelage musea: 60.000 euro.
– Toelage aan SOK voor buffervijver: 80.000 euro.
– Borgstelling Kortrijk-Weide (sanering) : 1.225.000 euro.
– Kapitaalsverhoging Gaselwest: 1.089.525 (gas) en 1.514.547 euro (elektriciteit).

Enkele verhoogde uitgaven:

– Straatmeubilair: plus 100.000 euro.
– Omgevingsaanleg O.C. Bellegem: plus 72.265 euro.
– Herinrichting Vlasmuseum: plus 2.240.000 euro.
– Doorgeeflening PZ VLAS: + 123.000 euro.

Zo.
Nu weet het alweer hoe schepen Alain Cnudde dit jaar wou bezuinigen om tegemoet te komen aan dreigende financiële zorgen.
Maar hoe zou het staan met de gewone uitgaven? Zijn die ook gestegen?