We lenen niet meer bij Dexia !

Zoals de meeste gemeenten leende Stad traditioneel geld bij Dexia ter financiering van de buitengewone uitgaven (investeringen). In 2007 hebben we ons zelfs verbonden om voor een periode drie jaar hierbij te werken via onderhandelingsprocedure, zodat telkenjare de aanbesteding aan Dexia werd gegund. (Waarom Dexia het beste beantwoordde aan de criteria is nooit gepubliceerd.)

De gemeenteraad van september schreef een algemene offerteaanvraag uit bij drie banken: KBC, ING en Dexia. De uitslag is nu gekend. ING won met 96 punten op 100 ! We weten niet met welke rentevoeten. ING belooft wel dezelfde additionele dienstverlening als Dexia. (Bijvoorbeeld schuldbeheer.)
Het ging om drie leningen: 4 miljoen euro op 5 jaar, 6 miljoen op 10 jaar en 25 miljoen op 20 jaar. Totaal: 35 miljoen.

Ter info.
Volgens de balans 2010 is het bedrag van de leningen ten laste van de gemeente 147,5 miljoen. Aflossingen: 15,6 miljoen. Te betalen intresten: 2,7 miljoen.