Koerswijziging in de aanpak van overlast

De stuurgroep “Aanpak Overlast” heeft zichzelf omgetoverd in “Team ReSa“, wat staat voor “Respectvol Samenleven”.
Dat heeft zo zijn reden. Voorheen organiseerde men acties tegen overlastfenomenen zoals daar zijn sluikstorten, zwerfvuil, vandalisme, hondenpoep. De stuurgroep wil het nu over een andere boeg gooien. Meer proactief en preventief werken. Achterliggende filosofie is dat men in bepaalde buurten acties wil ondernemen die een algemeen gevoel van welbehagen oproepen zodat vormen van overlast als het ware vanzelf geen kans meer krijgen en onveiligheidsgevoel achterwege blijft.
Er zijn al eerste acties gepland, met als code: “Kortrijk Wintert”. Data: de weekends van 10 en 17 december, en op 23, 28 en 29 december.

Wat staat er te gebeuren?

– Er komt een verlicht toeristentreintje vanuit de Kluifrotonde naar het centrum toe. (2964 euro)
– Men gaat daarbij euro ‘lightsticks’ uitdelen. (608 euro.)
– Er komen vuurzuilen aan de O.L.Vrouwekerk en andere donkere hoekjes. (Ook 2964 euro?)
– Handelaars krijgen 150 windlichten. (2416 euro.)
– Twee niet nader bepaalde evenementen op Buda-eiland en Budapark.
(Men broedt ook iets uit in de Zwevegemsestraat. En gekeken wordt of er geen kunst kan komen in lege etalages. – Wat al een keer is gebeurd.)

Geraamde totale kostprijs: 13.500 euro. (De vrijwilligers worden ook betaald: 1.840 euro.)
De financiering komt gedeeltelijk (10.500 euro) uit de boetes bij gemeentelijke administratieve sancties.

Dat moet nu weer lukken.
Leest raadslid Koen Byttebier dan geen Collegebesluiten? Of is zijn vraag in de gemeenteraad van aanstaande maandag een doorgestoken kaart?
De VLD-fractieleider wil namelijk weten wat het stadsbestuur van plan is te doen om tijdens de wintermaanden te verhelpen aan de veiligheid, de netheid en de verlichting in de (‘s avonds vroeg verlaten) centrumstraten. Dat is dus al zeker al vorige maand besproken in het team ReSa en op 3 november geconsacreerd in het schepencollege. Wist Koen waarlijk nergens van?