De ondraaglijke lichtheid van een Kortrijkse gemeenteraad

Wil Stefaan De Clerck nog wel opnieuw effectief burgemeester worden? Men begint het te betwijfelen.
In de gemeenteraad van gisteren zat de minister doodgemoedereerd een boekje te lezen. Ook toen de discussies hoog opliepen. En hij is het om 21 uur afgetrapt. Minzaam stiekem groetend als altijd. Achterna gezeten door vleierige pers. (Denk nu vooral niet dat hij urgent naar ergens weg moest.) Toen zouden de acht bijkomende vragen en voorstellen van de raadsleden nog aan bod komen, met belangrijke tussenkomsten over Dexia, de Gemeentelijke Holding, de weigering van de stedenbouwkundige vergunning van het project Venning, de nultolerantie in de Zwevegemsestraat en de Stationsbuurt.

Pers vraagt bijvoorbeeld niet:
– Maar meneer minister-burgemeester , waarom gaat u nu al weg?
– Interesseert het u allemaal niet meer?
– Welk boekske las u daar?
– Al plannen voor de volgende coalitie?
– Wat vindt u van Borat?

Over die nultolerantie is er op internet een rare tweet opgedoken. Nog wel van centrummanager Maarten Decramer. Hij beklaagt er zich over dat het nieuws over de invoering ervan in de gazetten is gekomen. Dat gaat dan zo: “Weken voorbereiding in grootste geheimhouding. En dat dit net voor d-day het nieuwsblad. Thx politiek, politie en journalisten #kortrijk. Jullie profileringsdrang haalt de slagkracht compleet onderuit ! zeer arm #egotrippers.”
(Bart Caron van Groen heeft het over spektakelpolitie.)

Raadslid Koen Byttebier (VLD) vond het ook betreurenswaardig dat de perikelen rondom de Venning “voortijdig” zijn uitgelekt via de blog van raadslid Marc Lemaitre en zo bij de pers. En Anthony Vanden Berghe (VLD) vindt bepaalde publieke informatie over het politioneel beleid niet opportuun. Een pleidooi voor voorafgaande censuur en zelfcensuur…
(Koen Byttebier is voorzitter van de betrokken bouwmaatschappij “Goedkope Woning.” Hij is wel niet de baas. Het gaat hier om een politieke benoeming, laat dit duidelijk zijn.)

Raadsleden ontdekken continu problematiek in de buurt waar ze wonen. Of voorbij komen.

Het moet zijn dat de politieraad niet goed werkt. En niet goed is geïnformeerd. Er is heel lang gedebatteerd over het veiligheidsbeleid. Raadslid Philippe De Coene (SP.a) beklaagt er zich over dat men verstoken blijft van informatie over de komst van camera’s op openbaar domein. (Raadslid Patrick Jolie van de CD&V weet blijkbaar niet goed waarvoor mobiele camera’s dienen. Hoe ze er uitzien. Patrick!! Zo groot als een grote auto.)
Maar is de Progressieve Fractie nu voor of tegen die camera’s? Het moet een keer duidelijk worden.

Je acht het niet voor mogelijk.
Over de (laattijdige) tweede begrotingswijziging is geen woord gezegd. Geen woord. Dus algemeen goedgekeurd. Ook door de oppositie. De gewone uitgaven stijgen met 2,3 miljoen euro. De buitengewone met 7,7 miljoen. Wel te verstaan: ten opzichte van de eerste budgetwijziging. Terwijl we niets anders horen dan dat de financiële vooruitzichten van Stad niet rooskleurig zijn.

Raadslid Anthony Vanden Berghe heeft een voor fietsers gevaarlijke plek ontdekt. Hij komt daar met de wagen voorbij? Aan het Plein, aan een gewestweg nog wel. Hij stelt daar helemaal een schriftelijke vraag over. Zijn uitgesponnen verhaal wordt daarenboven toegelicht met een powerpoint. Diapositieven. Schepen Guy Leleu vraagt de lichtbeelden op. Anthony ziet ook geen oplossing.

Raadslid Philippe Avijn (Groen) merkt op dat een passage uit het verslag van de tweede raadscommissie een onjuiste weergave is van wat werkelijk werd gezegd. De raadsvoorzitter Lieven Lybeer had dit al opgemerkt en zei dat er later tijdens de zitting een rechtzetting zou plaatsvinden. Niet gebeurd.

Moniek Gheysens (VLD) stelt voor dat men een damestoilet installeert in de glazen kiosk aan de Grote Markt. Ironie. Geslaagd ook nog. Maar bon. Het gebruik ervan komt nu in handen van de vzw Designregio.

Over de opmaak van een RUP Sint-Amand (grootse werken!) is niets gezegd. Over de verhoogde dotatie voor de politiezone VLAS (plus 257.584 euro) ook niets. Maar waarom heeft schepen Christine Depuydt zich in de politieraad onthouden bij het voorstel tot budgetwijziging van VLAS?

We sturen opnieuw een hele bende gemeentelijke afgevaardigden naar de Algemene Vergaderingen van intercommunales. Met een mandaat. Maar niemand kent dat mandaat. (Tenzij voor de Gemeentelijke Holding. We verlenen geen kwijting aan de bestuurders!)

Niemand die iets begrijpt van de kapitaalsverhoging bij Publigas (Gaselwest). De Progressieve Fractie zegt er niet al te veel over want heeft die in mei al goedgekeurd. We hebben daar een paar miljoen voor over.

Schepen Alain Cnudde (van Financiën) vindt dat de neergang van Dexia een ondenkbaar scenario was. Weet hij veel, over markten en zo.

De persjongens verlaten de zaal in het heetst van de strijd. Net als het grote debat over de afschaffing van de premies voor veilig en duurzaam wonen van start gaat. Philippe De Coene vindt dat schepen Wout Maddens door de CD&V-schepen is “gesjareld”. (In het nederlands: GENAAID.)

Op het moment dat raadslid Maarten Seynaeve (VB) het woord neemt houdt WTV op met filmen.

Iedereen weet welke uitgaven kunnen geschrapt, zo zegt De Coene. Voorbeelden blijven achterwege.

Alain Cnudde, schepen van financiën, denkt dat Stad nog altijd ethisch belegt. Raadslid Marc Lemaitre vraagt dan waarom die bank dan is verdwenen uit de blauwe bladzijden (toelichting) van de balans. Blauwe bladzijden??? Alain zal het nazien en later antwoord verstrekken. (Komt vaak voor.)

De tweede fase van het project “Venning” kreeg geen vergunning. Voorzitter van de bouwmaatschappij “Goedkope Woning” (Koen Byttebier) vindt dat de gesprekken met Stad steeds correct zijn verlopen. Maar nu blijkt dat er gewoon geen overleg is geweest over die tweede fase. En de bouwmaatschappij gaat in beroep bij de Bestendige Deputatie. Terwijl Koen al heel zijn leven geen voorstander is van het conflictmodel. Algemeen geweten.

Raadslid Carl Decaluw̩ (CD&V) vindt dat Marc Lemaitre niets dan halve waarheden en onjuistheden vertelt. Dat vindt Carl telkens weer als Marc het woord neemt. Hij laat dan na om daar een paar goede Рjuiste Рvoorbeelden van te geven.

Bart Caron wil dat er over de infrastructuurwerken op het vliegveld Kortrijk-Wevelgem een milieueffectrapport komt. Carl Decaluwé ook, maar dan via de pers. Geen van beiden merkt op dat ook de Warande en het RUP Sint-Amand van een MER-verplichting zijn ontheven. (Geen raadslid weet waarover het gaat. Wat een MER is. Of een vliegveld.)

Philippe De Coene vraagt zich af of er geen audit nodig is over het politiekorps, dat hij afschildert als een mexicaans leger, zonder de term te gebruiken. Wat let? om dit voor te stellen?

De zitting eindigde om middernacht.De raadsleden verdienden dus slechts circa 30 euro per uur. (Dat is het unieke bij de verloning van raadsleden. Hoe minder lang ze werken, hoe meer ze verdienen want het presentiegeld is een vast bedrag.)

De raadsleden Roel Deseyn, Lieve Vanhoutte en Carl Decaluw̩ Рallen CD&V Рhebben geweigerd te stemmen over de afschaffing van de woonpremies. Ze hebben gewoon niet gestemd. Wat bedoelen ze met dit stemgedrag? Carl was de aanstoker. Binnen de CD&V-fractie ̩n het schepencollege zal daar nog wel een hartig woordje over gezegd worden. Schepen Wout Maddens kreeg haast een woedeaanval. En de dissidenten liepen een reprimande op vanwege Stefaan De Clerck.

Ooh, wat hadden de VLD-raadsleden toch graag voor de amendementen van het Vlaams Belang gestemd.
Nooit zullen we weten wat minister Q – de baas van Wout Maddens – denkt over de afschaffing van de woonpremies. Hij was voor de zoveelste keer afwezig.
De afschaffing van die premies (vanaf eind deze week) stond geagendeerd als “aanpassen premiereglement”. Een eufemisme dus.
We hebben het er nog over in een volgend stuk. Pleegde schepen Maddens een politieke zelfmoord?

Mededeling van waarnemend burgemeester Lybeer. De begroting 2012 komt er pas aan in februari ! Geen gemor in de zaal.