Is schepen Maddens het slachtoffer van een tsjevenstreek ? (1)

Op 3 november heeft het schepencollege collegiaal maar onverhoeds beslist om per 20 november (in feite dus vanaf vandaag) geen aanvragen meer toe te laten om te genieten van een of andere woonpremie. De vier premies (CO- veiligheid, dakisolatie, superisolerend glas, elektrische installatie) waren heel succesvol (6870 aanvragen) en zowat het paradepaardje van VLD-schepen (nu de enige in de coalitie) Wout Maddens.

Volgens SP.A-fractieleider Philippe De Coene hebben de tsjeven de VLD-schepen “gesjareld“, een loer gedraaid. Genaaid. Afgepoeierd. (Sos De Coene weet iets af van tsjevenstreken, hij was in de vorige legislatuur een niet onverdienstelijk schepen en is mede daardoor aan de kant gezet.)

Onze gemeenteraadwatcher kon nog altijd niet achterhalen hoe de besluitvorming bij die afschaffing is gebeurd. Wie was de initiatiefnemer? Zeg, toch niet Filip Santy, bevoegd schepen van wonen?? Om Maddens een loer te draaien?
Kaloten zijn tot alles in staat.
Maar onze indruk is toch wel dat de maatregel is genomen met volmondige instemming van Maddens zelf en zijn souffleur-mentor-coach- baasbovenbaas , het raadslid-minister Vincent Van Quickenborne. (Q is per definitie tegen subsidies. Voor hem is de remedie voor alle kwalen: belastingverlaging en besparingen doorvoeren.)
En ja, de VLD-fractie kreeg het nakijken.

Ja, de VLD-schepen is het eerste slachtoffer van de komende bezuinigingsronde. (Die premies kosten de stadskas enkele miljoenen. In de huidige begroting 2.250.000 euro. In de volgende zeker nog een keer 750.000 euro.)
Maar wie Maddens een beetje kent weet dat hij niet iemand is die op zijn kop laat zitten. In het politieke leven is een dosis rancune – bon, het beogen van revanche – hem zelfs niet vreemd. Wacht maar. Binnen de kortste keren zal hij enkele genoegdoeningen opeisen. Compensaties. Bij de komende begrotingsbesprekingen bijvoorbeeld. En in zijn stadsontwikkelingsbeleid zal hij ongetwijfeld met nieuwe voorstellen ter zake WONEN willen uitpakken. Wacht maar, het zal niet al te lang meer duren.

Maar wie heeft er de facto schepen Maddens “gesjareld”? Wie legt er hem telkens opnieuw een pad in de korf? Wie is die Sjarel?
Zie volgend stuk.