Naar een lounge zonder naam in de Oude Dekenij

Punta-K is de naam van de lounge boven het restaurant “Dell’Anno” gevestigd in de Oude Dekenij. Na het faillissement van Claudio heeft ene Alain Vandesande de zaak overgenomen. (Hij is ook de exploitant van “Beau-M” op de Grote Markt.)
Bij de overname heeft Alain gezworen dat hij niet zou handelen als Claudio Dell’Anno die toendertijd de ene na de andere bouwovertreding beging.

De oude dekenij is eigendom van Stad en een beschermd monument. In en rond het gebouw mag men daar niet zomaar doen wat men wil. (Bijvoorbeeld de tuin aanzien als een parking.) De erfpachtakte met Stad voorziet ook dat men voor werken aan of in het gebouw voorafgaandelijk de schriftelijke instemming moet krijgen van het schepencollege.

Vandesande is van het type horeca-uitbater dat weinig voeling heeft met reglementen allerhande.
Beneden in het pand heeft hij een ruimte omgebouwd tot keuken. En boven een ruimte omgevormd tot logeerkamer voor zijn personeel. Daar heeft hij het schepencollege pas op 23 oktober over geïnformeerd, dan nog na een aanmaning van een ambtenaar die bij de werken aan de lounge even een plaatsbezoek had gedaan.

Aan de zijgevel heeft onzen Alain zonder verpinken in grote letters de naam van de tapasbar op de verdieping aangebracht: Punta-K.
Hij moet van het schepencollege dat “publiciteitsbord” stante pede verwijderen.
De verbouwingen worden wel geregulariseerd.
PURE HORECA is dat.