Quote van de dag: “net een daad van goed bestuur”

“Het uitstellen van de begroting en het werken met voorlopige twaalfden is net een daad van goed bestuur”.

Aldus schepen van financiën Alain Cnudde in zowel Het Laatste Nieuws als het Kortrijks Handelsblad van gisteren. Ongestoord.
Verbijsterend, zo’n uitlating. (Spijtig dat er geen ratingbureau onze stad kan kwalificeren.)
Cnudde zegt dat als repliek op een persbericht van de SP.a-fractie waarbij het uitstel van de opmaak van de begroting 2012 (tot in februari) wordt gelaakt. De SP.a meent dat het uitstel het gevolg is van interne twisten binnen het schepencollege over het te voeren beleid.

Lezers van kranten van dode bomen !

Als er bij de lokale persbureaus een bericht binnenloopt waarbij het Kortrijks stadsbestuur met een kritisch oog wordt bekeken dan is het eerste wat die persjongens doen of van plan zijn: vragen om een reactie bij de betrokken schepen of burgemeester. Het gaat om een reflex. Dat hebben ze zo op school geleerd zeker?
U weet wel: hoor en wederhoor toepassen. Dat is dan zogenaamd objectieve berichtgeving. Persjongens vinden zichzelf dan heel bekwaam hoor. Ze zijn beroepsmatig bezig. Klasse! Hebben dat geleerd in de journalistenschool. Die van Kortrijk? Ze hebben dan ‘nen diplom’.

Het gevolg is dat de betrokken bewindsman de grootst mogelijk onzin (of halve waarheid) mag uitkramen zonder dat er nog een wederwoord kan volgen. De machthebber in casu krijgt aldus per definitie immer het laatste woord. En het debat is gesloten. Persjongens weten nergens van. Qua dossierkennis zijn ze niet in staat om de minste opmerking maken.

Het merkwaardige is dat diezelfde persjongens vaak een of andere schepen uitvoerig aan het woord laten zonder dan evenwel (automatisch) te vragen om een repliek vanuit de oppositie.

In het Kortrijks Handelsblad zegt schepen Cnudde nog iets waarbij een nadere toelichting is gewenst en papieren pers niet bij stilstond.
“We zouden inderdaad nog dit jaar het budget kunnen voorleggen, maar dat zou dan impliceren dat we dan snel een aantal beslissingen zouden moeten nemen die belastingverhogingen met zich zouden meebrengen.”

Lieven, graag wat uitleg. Voor de elektronische pers.
Graag een repliek.