Breaking news over budgetten van stad en politie

Vanavond wel incident in de politieraad.
Eerste punt van de agenda is afgevoerd.
Dat sloeg op het vaststellen van de begroting 2012 van de politiezone VLAS. Nog voor en wel iemand er iemand kon tussenkomen spoedde politieraadslid maar anderzijds schepen van financiën Alain Cnudde (uit Kortrjjk, niet uit Lendelede of Kuurne) zich naar voren om iets in het oor te fluisteren van de voorzitter van de politieraad. Dat is tegenwoordig Lieven Lybeer, onze lezers wel bekend en gekend onder de naam Borat.

Na 10 minuten beraad meldt Borat dat het punt is afgevoerd. Begroting VLAS 2012 is weg.

Aangezien er nog geen stadsbegroting 2012 voor Kortrijk is (die komt er pas in februari) waarin de dotatie voor VLAS moet worden goedgekeurd vindt Kortrijks schepen Alain Cnudde dat een en ander niet kan doorgaan. (Schepen Alain weet veel hoor, sinds hij schepen is.)

Maar vooral onvoorstelbaar raar is dat het afvoeren van het agendapunt blijkbaar kon gebeuren zonder enige afspraak of coördinatie tussen de Kortrijkse schepen van financiën en de drie burgemeesters van de politiezone, inclusief die van Kortrijk.

Het tweede punt van de politieraad is ook afgevoerd.
Raadslid Marc Lemaitre (SP.a) vindt dat zoveel belabberd beleid moet afgestraft.
Dat tweede punt wou delegatie geven aan het politiecollege om werken (diensten en leveringen) beneden de 50.000 euro te gunnen zonder raadpleging van de politieraad.

En dan is er nog dit staaltje van miserabel beleid. Het schepencollege (van Stad) van woensdag eerstkomend delibereert over een derde begrotingswijziging voor dit jaar. De derde ! Zelden meegemaakt. Waarschijnlijk komen er minder leningen dan eerst gedacht.
Kortrijkwatcher probeert u later nog meer te informeren over het niveau van onze bewindslieden.

P.S.
Zie nog een uiterst informatief stuk over de budgetwijziging 2011 en eventuele bezuinigingen op de website “kortrijklinksbekeken“. En de reportage aldaar over onze klutsers in de politieraad. Weet u dat daar hoogstens twee of drie van onze – door ons? – aanwezige verkozenen in de politieraad hun mond opendoen? 99 procent weet niet waarover het gaat.
Beste lezer van deze elektronische krant. Neem dit nu maar eens van KW voor waar aan. Uit wat u verneemt uit de papieren perse kunt u zich geen goed oordeel over vellen over wat geschiedt in Kortrijk in het algemeen. Zelfs geen oordeel. Kortrijkzaan, u mankeert de feiten.