HOWEST heeft grootse plannen

De Hogeschool West-Vlaanderen (campus Karel de Goedelaan) heeft medio oktober twee brieven geschreven naar het schepencollege. Met zes vragen.

1. Mogen we in 2013-2014 een nieuwbouw realiseren in het Magdalenapark?
2. Is Stad bereid om afstand te doen van de erfpacht van gronden aan de hoek van de Sint-Martens-Latemlaan en Graaf Karel de Goedelaan?
3. Kunnen we de grond van het containerpark Karel De Goedelaan in bezit krijgen? (We willen daar een parking aanleggen.)
4. Kunnen we op de site in de nog te bouwen nieuwe bibliotheek onze opleiding communicatie en journalistiek onderbrengen?
5. Kunnen we de NMBS-loods kopen of in erfpacht nemen? (We zijn wel bereid om daar fuiven of evenementen toe te laten.)
6. Kunnen we het Magdalenazwembad kopen?

Het schepencollege antwoordt principieel positief op de eerste vijf vragen. Het Magdalenazwembad wordt niet verkocht.
Op vraag 3 wordt instemmend geknikt op voorwaarde dat HOWEST tussenkomt in de kosten van de delokalisatie van het containerpark.
Vraag 5 krijgt ook een positief antwoord, maar met uitzondering van het kopgebouw van de loods.

Als dat geen nieuws is !
Meer nog: de directeur van HOWEST (Lode Degeyter) is uitgenodigd in een zitting van het voltallige schepencollege om zijn plannen toe te lichten. Een historische gebeurtenis. Een precedent. Ook de senior-writer van KW wil gehoord met zijn plannen.