Wat is de eigenschap van een boom?

Een Kortrijks burger liep schade op aan haar voertuig omwille van een vallende tak van een treurwilg in de Groeningelaan. Zij vraagt aan Stad om een schadeloosstelling. Zoals gewoonlijk doet het stadsbestuur hierbij beroep op verzekeraar Ethias, en zoals gewoonlijk weigert Ethias om tussen te komen.

Ethias zegt dat de desbetreffende boom niet gebrekkig is in de zin van art. 1384 uit het Burgerlijk Wetboek. (Kortrijkzanen, ge moet dat BW-artikel een keer lezen en tevens die andere voor en na. Plus de rechtspraak daaromtrent.)

En daarbij: wat is de eigenschap van bomen? Zoals de vrederechter van het kanton Gent het al in 2003 zei: “Het is de eigenschap van bomen dat zij bestaan uit takken en vertakkingen welke vastzitten aan een stam. Dit vastzitten is evenwel geen stabiel gegeven bij een levend wezen, en is noodzakelijk onderhevig aan atmosferische invloeden. Zonder dat externe omstandigheden bindend kunnen worden beschouwd als stormweer, is het niet tegennatuurlijk dat luchtverplaatsingen takken uit de kruin doen waaien. Dit maakt de boom niet gebrekkig en is als een normaal fenomeen te aanzien van algemene bekendheid voor elk zorgvuldig burger.”

Onze verzekeraar van Stad citeert over zaken van aansprakelijkheid nog de vrederechter uit Wervik (ook weer met dat ambtelijk dieventaaltje): “De rechtbank bekijkt de boom niet als een ideaal en statisch gegeven maar als een natuurelement dat dynamisch levend en derhalve onderhevig is aan veranderingen.”

Tja.
Maar wat is volgens ons nu toch – als zorgvuldige burgers – de eigenschap van zorgvuldig bestuur?
Dat is een verantwoordelijk bestuur dat dode takken uit levende wezens haalt. In casu schepen Bral.
Het kan geen toeval zijn dat men onlangs is gaan snoeien in de Groeningelaan.