Sluiting theehuizen hielp helemaal niet

Onze lokale persjongens van zowel “Het Laatste Nieuws” als “Het Nieuwsblad” konden via Maarten Seynaeve (fractieleider van het Vlaams Belang) vernemen dat er een politierapport dd. 18 november bestaat, handelend over criminele feiten die zich de laatste maanden hebben voorgedaan in gebied rondom de Veemarkt. En via deze secundaire bron berichten onze persjongens daarom dan vandaag een en ander gegeven uit dat politioneel verslag.

(Papieren Perse van de Dode Bomen heeft dan niet onmiddellijk de professioneel-journalistieke reflex om de primaire bron te raadplegen. PPDB wist en weet ook niks van het bestaan van dat verslag.)

Beste jongens en meisjes van de pers en vooral beste Kortrijkzaan en lezer van deze elektronische krant, dat verslag is totaal en helemaal niet geheim. Helemaal niet.
“Kortrijkwatcher” (onze gemeenteraadwatcher) kon dat rapport al gisteren op zijn gemak gaan lezen. Heel de dag. Iedereen kan dat. We gaan het nu nog één keer zeggen. De dossiers van de gemeenteraad zijn openbaar. Ze liggen open en bloot in het historische stadhuis, in het bureau vlakbij de ingang op de binnenkoer, aan de linkerkant. Zie voor het politieverslag de mappen 5, 6 en 7. Meld je wel beleefd aan bij de dame van telefoon 1777, zeg wie je bent en waarvoor je komt. Anders denken ze daar “wat krijgen we nou?” Is dat een raadslid?
Doe vooral de groeten van kortrijkwatcher. Dan ben je ongetwijfeld met open armen ontvangen en geholpen.

Wat bij monde van raadslid Seynaeve in de kranten staat te lezen is juist maar kon vollediger.
Er zijn vechtpartijen, de drugshandel tiert welig, er men vond in bepaalde buurten spuiten (daar niet), enz.

(Even ter info, voor onze jongere lezers. Die Zwevegemsestraat en omtrek was al midden vorige eeuw een merkwaardige Рen voor veel feiten Рeen gedoogde buurt. Wel plezanter. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is er gebeurd? Hoe komt dat toch? En gaat men nu ook Cin̩ Palace afbreken?)

Het rapport somt zowat 70 PV’s op, opgemaakt sinds de sluiting van de drie theehuizen Berkane (Sint-Jansstraat 33), Candisky (Groeningelaan 4) en Theehuiss (Zwevegemsestraat 45). De eerste sluiting en de aanstaande verlenging ervan is gebeurd op grond van de drugswet, maar de PV’s en IV’s hebben het nog over andere feiten: witwassen (illegalen in bezit van grote sommen geld aan), wapenbezit (een alarmpistool), lawaaioverlast, intimidatie, slagen en verwondingen, geweld tegen dragers van openbaar gezag, diefstal en heling.

De eerste sluiting van de drie theehuizen dateert van 14 juli en sloeg op een periode van vijf maanden. De maatregel verloopt dus op 14 december. De sluitingsduur kan met gunstig advies van de gemeenteraad eenmaal verlengd voor de duur van zes maanden (het maximum) voor zover zich nieuwe soortgelijke feiten hebben voorgedaan of zijn aan het licht gekomen.
Dit is dus blijkbaar het geval. Sedert de sluiting noteerde men 43 vaststellingen inzake drugs en 25 andere criminele feiten.

Blijkens het rapport neemt men het de bestuursleden van die ‘allochtone’ VZW’s en de uitbaters van de theehuizen ook kwalijk dat ze geen tekenen van of tot inkeer vertonen. Niemand is ontslagen na die eerste sluiting. Er zijn geen nieuwe bestuursleden aangesteld. Men vraagt nog altijd geen uitbatingsvergunning aan.

Eigenlijk is het bestuurlijk verslag van de politie een toonbeeld of verslag van onmacht.
Het rapport zegt letterlijk dat het doel om de buurt drugsvrij te krijgen tot op heden nog niet is bereikt. De problematiek en de overlast is gebleven. Er is een verschuivingseffect naar de publieke ruimte, naar de openbare weg. (Moeten die theehuizen dan niet best weer open?)

We lezen even het advies mee van de politie aan de burgemeester (en de gemeenteraad).
“Gezien uit evaluatie blijkt dat door de sluiting van de verschillende instellingen de problematiek van drugsgerelateerde overlast, criminele feiten van drugsverkoop nog steeds aanwezig is in het straatbeeld en uiteindelijk zelfs meer zichtbaar aanwezig is adviseren wij vanuit politioneel oogpunt de verlenging van de sluiting van de instellingen. Indien deze sluitingen niet zouden worden verlengd bestaat een reëel risico dat de drugsverkoop zich opnieuw zal verplaatsen naar deze lokaties en zou er een blijvende drugsoverlast in de publieke ruimte kunnen worden vastgesteld.”

Met andere woorden: de sluiting diende nergens voor (integendeel) en de heropening zal ook niet helpen (integendeel). Dat is Kafka, of Catch22.

P.S.
– Valt daar juridisch niet wat over te bakkeleien?
De verlenging van de sluiting van de drie theehuizen afzonderlijk is letterlijk door één en hetzelfde verslag gemotiveerd. Bij de initiële sluiting was dat niet het geval.
– Reageren de betrokken vzw’s op voorgenomen maatregelen, of zijn ze daar niet van op de hoogte? Of kan het ze allemaal helemaal niet schelen?
– Wat denkt zo’n een eigenaar of verhuurder van de panden over heel de historie, al weze het pure Kortrijkzaan? Ja. Kan ook hoor.