Het werkprogramma en de begroting van het crematorium

Weten de protesterende buutbewoners dat wel?
Morgen 6 december is er een algemene vergadering van de intercommunale Psilon, de beheerder van het crematorium “Uitzicht”. Zo’n algemene vergadering is wel degelijk openbaar. Plaats van het gebeuren: de aula van het crematorium, om 19 uur.

Het bestuur (voorzitter Lieven Lybeer?) zal er het werkprogramma 2012 toelichten.
– Volgend jaar verwacht men 700 afscheidsceremonies en 2.200 crematies. Opbrengst resp. 95.750 euro en 1.056.000 euro.
– Opstart van de website www.crematoriumuitzicht.be. Kostprijs daarvan (samen met wat andere vormen van communicatie): 25.000 euro.
– Men wil vier bijkomende medewerkers aanwerven.
– In het kader van een Interreg-project (Alpha & Omega) zal men een juridische harmonisering van procedures voor lijkbezorging en asbestemming uitwerken binnen de verschillende crematoria in de Eurometropool. (Subsidie: 18.000 euro. Vorig jaar ook begroot, maar 20.000 euro externe kosten…)
– Vanaf november 2012 zullen afscheidsmaaltijden mogelijk zijn in “familiesalons”.
– Men onderzoekt de mogelijkheden tot ontwikkeling van een beeldenpark in de omgeving.

Op de algemene vergadering zal men ook de begroting 2012 goedkeuren.

De inkomsten? Geraamd op 1.277.720 euro.
Bij de inkomsten lezen we niet wat men denkt te incasseren door de verkoop van uit de as gerecupereerde metalen (kunstheupen, gouden tanden).

Uitgaven: 1.213.600 euro.
– Personeelskosten: 445.000 euro.
– Kosten uit exploitatie: 176.000 euro.
– Intresten en afschrijvingen van leningen: 384.000 euro.
– Presentiegelden: 43.000 euro. (Er zijn 22 bestuurders.)
Voor juridisch advies (al die rechtszaken !) is alweer 25.00 euro uitgetrokken. (Vorig jaar kostte het bureau Publius 33.787 euro.)

Welke investeringsuitgaven voorziet men nog?
Een totaal van 1.013.500 euro. (Vorig jaar met de bouwwerken: 4.120.000 euro.)
– Bouw en inrichting onthaalgebouw-familiesalons: 935.000 euro. (Te verwachten subsidies: 127.500 euro.)
– Omgevingswerken: 53.000 euro.
– Erelonen architecten: 25.500 euro. (Vorig jaar: 90.000 euro.)

Wat is de impact van het crematorium op de gemeentefinanciën van de gemeenten-vennoten?
Bij de oprichting van de vereniging hebben de deelnemende gemeenten een kapitaal bijgedragen van 5 euro per inwoner. Dat gaf 2.076.000 euro. Tachtig procent daarvan is nu volstort. In 2005 ging het om 1,75 euro per inwoner, in 2008 om 2,25 euro en in 2012 om 1 euro per inwoner.
Daarnaast betaalden we gedurende vijf opeenvolgende jaren (2005-2009) een werkingsbijdrage van 0,50 euro per inwoner.
Of we ons daar laten cremeren of niet.

Over de financies is de intercommunale Psilon op de website absoluut niet communicatief.
Men publiceert wel een jaarverslag 2010 maar men verdomt het om ook inzage te geven in de jaarrekening. De desbetreffende bladzijden blijven blanco !

Kortrijkwatcher kon wel op een enigszins sluikse manier de begroting van vorig jaar bemachtigen.

De inkomsten waren geraamd op 182.020 euro.
De uitgaven op 392.500 euro.

Investeringsuitgaven vorig jaar: 4.120.000 euro.
Het totale geraamde investeringsbudget bedraagt 9.693.365 euro.
– Aanbestedingen crematoriumgebouw: 5.004.000 euro.
– Ovens: 1.440.000 euro.
– Onthaalgebouw: 850.000 euro.
– Parking en omgeving: 492.000 euro.
– Ontwerpstudies en erelonen: 513.000 euro.

Zo.
Nu weet u het weer.
Dank u, Kortrijkwatcher!

Zeg, gaat u soms naar die algemene vergadering? Zijn al onze drie aangeduide afgevaardigden vanuit de gemeenteraad daar wel? Zeggen zij iets? Ze hebben daar een mandaat voor gekregen hoor, om ter plekke iets te zeggen. En zij worden verondersteld van daar achteraf verslag over uit te brengen in de gemeenteraad. DOE ZE DE COMPLIMENTEN.