Wegenzout pas onlangs aangekocht (1)

Schepen Guy Leleu van mobiliteit heeft pas op 12 oktober een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van “chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding“. De opening van de offertes greep plaats op 9 november en pas op 28 november kon het schepencollege de gunning toewijzen. Aldus konden we niet profiteren van mogelijke kortingen door aankoop in de zomerperiode. Het weze zo. Leleu zal daar wel een smoes voor verzinnen. Een grapje ook, ja -, en wij maar lachen. Bij Guy is het altijd lachen geblazen. Laat dit nu maar een keer ophouden, daar in de gemeenteraad.

Er liepen alweer de twee traditionele offertes binnen.
Het zoutbedrijf Quatannens (Q-salt) uit Gistel-Snaaskerke won opnieuw, met het laagste bod.
Voor lot 1 (zakken van 25 kg) vraagt het bedrijf 176,24 euro per ton, inclusief BTW. Dit is ongeveer de prijs van de raming.
Voor lot 2 (levering in bulk): 85,91 euro per ton. Dit is bijna de helft hoger dan de raming. Hoe kon men dat zo foutief inschatten?
De NV Zoutman vroeg resp. 183,92 en 91,96 euro per ton.

Vorig jaar kochten wij bij Quatannens nog smeltmiddelen in bulk aan de prijs van 58,44 euro.
Hoog tijd voor een prijscontrole. Of er nog wel concurrentie bestaat tussen de leveranciers? Monopolies van producenten? Verdelen ze hun territorium? Vraag het aan schepen Leleu, ja toch?
Kan er een keer een raadslid nagaan wat andere steden betalen en bij welke leverancier?
Is het mogelijk dat bijvoorbeeld alle gemeenten van de intercommunale Leiedal samen een aanbesteding of offerte uitschrijven
?

Het is voor het eerst dat men de aanbesteding splitst in twee loten. Waarom? Gaat het om verschillende soorten smeltmiddelen? Waarom?? Wat bezielt er de twee schepenen bij het aantreden van de winter?
– De (dure) zakken gaan naar de directie Faciity.
Zakken dienen dus waarschijnlijk voor gladheidsbestrijding rondom stadspatrimonium. Voor Jean. De vermoedelijk te leveren hoeveelheid bedraagt hier 30 ton.
– De levering in bulk is voor de dienst Mobiliteit, dus voor de wegen. Dat is voor Leleu. Vermoedelijk te bestellen hoeveelheid kennen we niet.

In het verleden heeft schepen Leleu een keer gezegd dat Kortrijk in principe ‘s winters 200 ton van dat dooizout nodig heeft. In de winter 2008-2009 hebben we wel 364 ton uitgestrooid. En vorige winter hadden we alreeds zout tekort toen er al 500 ton was uitgestrooid. (Dat is te wijten aan de opwarming van de aarde.)

Bij een openbare aanbesteding wint de inschrijver met de laagste prijs. Hoe dan ook.
We konden het bestek niet inzien, en dus weten we niet of er voorwaarden zijn gesteld aan de leverancier omtrent de kwaliteit van het zout. Daar zijn namelijk grote verschillen en soorten in. Is er een boete voorzien bij een te late levering?

Het krediet voor de zakken zout staat op het budget 2011 ingeschreven onder de post… “benodigdheden voor gebouwen van de algemene administratie” (32.400 euro) en is dus ruim voldoende.
De post “sneeuwopruiming en ijzelbestrijding” is dit jaar begroot op 25.000 euro. We kunnen daarmee nu 290 ton kopen. Vorig jaar stond er uiteindelijk 55.000 euro op het budget!