Burgemeester-voorzitter Stefaan De Clerck reed toch wel een brokkenparcours

Stefaan De Clerck is opnieuw volwaardig Kortrijks burgemeester én voorzitter van de gemeenteraad. En dat hebben we geweten, op de zitting van vorige maandag 12 december. Velen dachten dat we een marathonzitting zouden meemaken – een memorie van toelichting van 302 bladzijden – maar de voorzitter joeg het gezelschap met een rotvaart doorheen de agendapunten. Net vóór 9 uur was het spel afgelopen.
Dat komt zo. Toen hij nog minister in functie was verliet hij als raadslid naar gewoonte ten laatste om 21 uur de vergadering. Als raadsvoorzitter wil hij blijkbaar die traditie in ere houden. Overigens houdt Stefaan niet echt van debat over het beleid, zeker niet als het dreigt uit te draaien op kritische noten. (En als hij merkt dat zijn schepenen wat te lang doorbomen en hun betoog daarbij verzwakt zal hij niet nalaten om ze het woord te ontnemen met de geijkte uitdrukking : “OK, dank u !“)

Maarten Seynaeve (VB) had nog maar nauwelijks het woord genomen of het raadslid kreeg al het verwijt te horen dat hij teveel tijd van de zitting in beslag neemt. 85 procent namelijk. En hij mocht slechts éénmaal repliceren. (Een fractieleider mag volgens het huishoudelijk reglement driemaal het het woord nemen over hetzelfde onderwerp.)

Over onze interim-burgemeester Lieven Lybeer maakten we ooit het Borat-blunderboek, maar vorige maandag konden we merken dat Stefaan er ook niet helemaal met zijn hoofd bij was.
– De stemming over de nieuwe politieverordening en het amendement-Caron liep volkomen in het honderd.
– “We gaan stemmen over de begroting 2012,” zo luidde het bij punt 31 terwijl het ging om het goedkeuren van “voorlopige twaalfden”.
– Bij punt 32 (retributies) vergat de voorzitter dat er moest gestemd worden.
– Punt 33 (opcentiemen op de onroerende voorheffing) probeert hij erdoor te jagen zonder stemming.
– En punt 34 (aanvullende personenbelasting) sloeg hij gewoon over. Het was raadslid Seynaeve dan nog die Stefaan moest terechtwijzen…Als hij dat niet had gedaan, dan moest er nog deze maand een speciale gemeenteraad gehouden worden.

En eigenlijk zou dat toch nog moeten gebeuren !
Men heeft wel degelijk een agendapunt totaal vergeten. Punt 19: de goedkeuring van het budget en het jaaractieplan 2012 van de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk”.
Zoals de zaken er nu voorstaan mag de FIK vanaf 1 januari geen cent uitgeven en geen enkele actie ondernemen.

We gaan eindelijk Kortrijk Weide kopen.
Voor ongeveer de helft van de oorspronkelijke prijs, want Stad zal op het grootste deel van het terrein de bodem saneren. Kostprijs van die werken 1,2 miljoen! In de raadscommissie zei Stefaan nog dat de NMBS niet is ontslagen van de saneringsplicht. In de gemeenteraad herhaalt de burgemeester deze uitspraak wijselijk niet. Op de vraag van raadslid Eric Flo of we de koopprijs (1,5 miljoen) in één keer zullen betalen wil Stefaan geen uitspraak doen.

Schepen Alain Cnudde heeft voor de zoveelste keer en méér dan ooit raadslid Marc Lemaitre hard en arrogant en agressief aangepakt. Op een hoge toon. Hij vindt Marc hypocriet. De burgemeester-voorzitter grijpt niet in. Het is een ongezonde combinatie: tegelijk voorzitter zijn van het schepencollege én van de gemeenteraad.