Miljoenen voor Flanders InShape

Geen Kortrijkzaan die er weet van heeft dat er hier sinds eind 2006 in de Etienne Sabbelaan (nr. 51 dan nog wel) een competentiepool voor productontwikkeling en industrieel design aan het werk is. De FIS. En nog minder is in bredere kringen geweten wat die pool uitricht.

Niettemin even dan toch hier nog deze informatie.
Gisteren heeft de Vlaamse regering beslist om 2,56 miljoen te schenken aan de Flanders InShape, (ja, Zo geschreven, – dat is nu eenmaal design). Dat bedrag dient als basisfinanciering voor vier jaar. Met andere woorden: de competentiepool mag blijven bestaan.
Dat bestaan heeft – herinneren wij ons allemaal toch? – ooit aan een zijden draadje gehangen, net omdat een of ander evaluatie niet helemaal meeviel.
Naast die basisfinanciering krijgt FIS nog 1 miljoen euro voor projecten in 2012.

Waarschijnlijk geniet FIS nu nog (en vroeger) van vele allerhande gelden. Er was ooit een VOORTRAJECT- subsidie. (Dat was wel kluchtig.)

In het jaarverslag 2010-2011 :
Jawel, niets over inkomsten en uitgaven. Niets over kosten van projecten. Niets over personeelskosten (er is een directeur, een management assistent, een coach en twee coördinatoren). Waarschijnlijk is de basisfinanciering hiermee helemaal opgesoupeerd.

In dat jaarverslag krijg je te lezen wat voor hobby’s de directieleden beoefenen of waarvoor ze leven of wat ze lezen.
Kijk maar. Ongezien.

FIS heeft de ambitie om bij Vlaamse ondernemingen de concurrentiepositie te versterken en de slaagkansen van innovaties te verhogen. Wie de website van FIS even bekijkt krijgt de indruk dat de competentiepool vooral annonceert wat anderen doen. Vorig jaar is er wel een studiedag geweest over “de tactiliteit van materialen”. Men heeft ook een netwerk opgebouwd van designers uit grote ondernemingen.

Is ir. Maka De Lameillieure nog altijd directeur van FIS? Maka is voor de CD&V ook nog Kortrijks OCMW-raadslid.
Op haar facebookprofiel schrijft ze dat zij werkte (verleden tijd) bij Flanders InShape.

P.S. (1)
De lay-out van de FIS-website getuigt van een overweldigende design. En om dat jaarverslag te kunnen lezen moet je heksentoeren uithalen.

P.S. (2)
Onze kuisvrouw in de redactielokalen van KW zegt dat zij Maka nog nooit (oftenooit) ergens in stad heeft gezien. Kuisvrouw vindt dit niet goed kan zijn voor stad.