Voor bijna twee miljoen euro brandstof

Power Oil N.V. uit Wevelgem (de familie Dewulf) is de gelukkige winnaar. De firma mag voor een periode van drie jaar (2012-2014) voor 1.981.849 euro (incl. BTW) brandstoffen leveren voor het wagenpark van Stad, het OCMW, de politiezone Vlas, en van het parkeerbedrijf Parko.
Het stadsaandeel bedraagt 1.285.025 euro.
OCMW: 266.373 euro.
Politiezone: 390.330 euro.
Parko: 40.118 euro.

De ramingen lagen wat hoger, in totaal 2,1 miljoen euro.
Men heeft een korting kunnen bekomen van 0,1225 euro per prijs van een liter (zonder BTW).

Stad schrijft in zijn begroting 2012 (die nog niet bestaat) alreeds 428.341 euro in. En daarna ook telkenjare hetzelfde bedrag. Mag het schepencollege wel nu reeds toekomstig bestuur binden aan dat contract?