Naar een betere bedeling van de Stadskrant ?

“Promotion and Trading” verdeelde dit jaar de Stadskrant, maar dat verloopt al maanden heel slecht. Klachten? Zelfs niet opgevolgd. Hoewel Stad zich met P&T contractueel verbond voor de periode 2011-2013 is er voor volgend jaar een nieuwe offerte uitgeschreven waarbij P&T zelfs niet meer is uitgenodigd. (Komt daar geen rechtszaak van?)
Er liepen twee inschrijvingen binnen, curieus genoeg ook van de drukker van de Stadskrant, de NV Delabie uit Moeskroen.
De goedkoopste inschrijver won: ‘De Post’ is de nieuwe verdeler.

Tante De Post vraagt 0,145 euro per verdeeld exemplaar van een gebruikelijk formaat (tot 100 gram). Komt er een “insert” bij de krant dan verhoogt de prijs tot 0,196 euro. Dit is een serieuze prijsstijging, P&T deed het voor 0,074 euro per exemplaar.
De dienst communicatie raamde de prijs voor de bedeling op 80.000 euro. In de begroting van dit jaar is er een post van 60.000 euro ingeschreven.
Voor een bus-aan-bus bedeling zijn tegenwoordig ongeveer 38.600 exemplaren nodig.