Over de herbestemming van de Sint-Pauluskerk

Wat duurt dat toch lang eer men weet wat aan te vangen met die Sint-Pauluskerk en bijhorende parochiezaaltjes.
Het stadsbestuur ( in casu schepen Jean de Bethune) wist al sinds begin 2010 dat de kerk zou onttrokken worden aan de eredienst. Met een KB van 30 maart 2010 is de kerk dan met ingang van 1 juli officieel als kerk opgeheven. Aldus kreeg Stad (dat zijn wij, met ons allen, Kortrijkzanen) het gebouw weer in volle eigendom op 1 januari van dit jaar.

Binnen het schepencollege heerste verdeeldheid over de vraag wat te doen met de kerk. Men heeft dan maar in maart aan studenten van de Katho opdracht gegeven om te zoeken naar mogelijke bestemmingen. Die studie moest klaar zijn tegen september en de resultaten ervan zijn nu in handen van de schepen voor gebiedswerking (Lieven Lybeer). Andere schepenen zijn daar blijkbaar niet echt van op de hoogte.

Vandaag kopt “Het Nieuwsblad” dat “de voormalige kerk een ontmoetingscentrum wordt”.
Door ons – ook vandaag – hierover ondervraagd, antwoordt de schepen van cultuur Christine Depuydt dat nog niets is beslist. Ongeveer zelfde reactie bij schepen van stadsontwikkeling Wout Maddens.

Dat is toch allemaal bizar.
In het schepencollege van 14 december is het agendapunt “herbestemming van Sint-Pauluskerk” uitgesteld.
Terwijl in datzelfde college in een ander agendapunt dan meubilair is aangekocht (100 stapelbare stoelen en 18 mobiele klaptafels) voor de Sint-Pauluskerk want volgend jaar wordt de kerk opgefrist zodat het gebouw kan ingezet als buurthuis. Citaat hoor.
Ook in het college van 21 december is het punt uitgesteld. Bizar.

Laat ons nu maar aannemen dat de kerk en bijhorende zaaltjes tegelijk zullen dienst doen als ontmoetingcentrum én buurthuis.
(Wat gebeurt er met de conciërgewoning waarvan straks de huur afloopt?) Om het even wat men in het oog heeft, een pre-scan heeft indertijd uitgewezen dat er minstens 100.000 euro kosten te verwachten zijn om het gebouw ergens voor gebruiksklaar te maken.

P.S.
Toen er ooit vanuit een ACW-afdeling is gevraagd om er een ontmoetingscentrum te vestigen liet toenmalig interim-burgemeester Lieven Lybeer zich ontvallen dat er al genoeg van die o.c.’s zijn.