Kampeerwagenterrein “on hold”

Hoelang praten we er al over? Over de aanleg van een terrein voor mobilhomes? Acht jaar ! En raadslid Marc Lemaitre daarover maar jaar na jaar zagen ! Mogelijke locaties waren Kortrijk Weide, de parking Broel en de Xpo.

In november 2008 leek er eindelijk schot te komen in de zaak. Het “Bulletin van Vraag en Antwoord” meldde toen aan raadslid Bart Caron dat zowel Toerisme Vlaanderen als Europa (EFRO) subsidies hadden goedgekeurd voor de aanleg van 10 kampeerplaatsen op de site van het jeugdheem Groeninge aan de Passionnistenlaan. De werken zouden in 2009 van start gaan en alles zou gerealiseerd zijn vóór 2011.
Ja. Bestuurskracht.

In juli van dit jaar was het pas menens !
Het schepencollege schreef een offerte uit voor de aanleg van een kampeerautoterrein met een achttal plaatsen op de gronden van de site Groeningeheem. (Van wie zijn die??) Niet minder dan acht firma’s kregen een uitnodiging om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Geraamde kostprijs: 79.999 euro inclusief BTW. Toerisme Vlaanderen zou voor 30 procent (23.999 euro) tussenkomen en EFRO voor 25 procent op 60.000 (15.000 euro). Op de stadsbegroting 2011 is netjes 80.000 euro ingeschreven met een toelage van 44.000 euro.
In een nota aan het College stelde men dat er enige haast mee was gemoeid. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de werken immers ten laatste eind dit jaar gefactureerd zijn. We kunnen dus niet wachten op de uitwerking van een masterplan voor geheel de site van de vroegere school en het klooster van de Passionisten.

Van dat masterplan is er pas officieel sprake sinds maart van dit jaar.
Niet minder dan 28 kandidaten architectenbureaus doken op om deel te nemen aan een aanbesteding voor de opmaak van een masterplan plus de bouw en/of de renovatie van een jeugdhostel. (Nieuwe naam!) In juli kwam het tot een selectie van vijf ontwerpers en uiteindelijk (14 december laatstleden) bleek de bvba URA uit Brussel de winnaar. Dat stond min of meer allemaal in de gazetten. Ongelooflijk vlug.

Maar nu komt het !
De dienst Facility (met schepen van toerisme Jean de Bethune) stelt voor om het huidige, lopende dossier over de inplanting van dat wagenterrein stop te zetten. Daar zijn nu twee redenen voor.
– De prijsvraag voor het dossier mobilhomes is “on hold” gezet om de kandidaat-ontwerpers van het (nu blijkbaar nieuw te bouwen) jeugdhostel niet te beperken in hun mogelijkheden.
– En “na beoordeling van de visies van de kandidaten blijkt de inplanting van het kampeerterrein – zoals voorzien in het ontwerpdossier – niet combineerbaar met de globale visie omtrent het masterplan voor de gehele site”.

Daar gaan onze subsidies…
In juli van dit jaar nog leek het samengaan van een jeugdhostel én een kampeerwagenterrein nochtans wel degelijk combineerbaar. Zeer goed zelfs. Motivering: gelijkgestemde toeristen kunnen er elkaar ontmoeten en ze kunnen gebruik maken van dezelfde functies (douches, restaurant).

P.S.
Nog ietwat over de financiering van het nieuwe jeugdhostel want de papieren perse is hierover weerom onvolledig en publiceerde intussen diverse bedragen.
De geraamde bouwprijs is 4 miljoen euro. Inbreng van Toerisme Vlaanderen (ten vroegste in 2014) ook 4 miljoen. ERFPACHT.
In november 2010 (toen was nog sprake van een grondige renovatie van de bestaande jeugdherberg) is er een juridisch-financiële constructie op touw gezet waarbij Toerisme Vlaanderen recht van erfpacht zou verwerven met een canon van 4 miljoen. Over 33 jaar zeker?
Inbreng van de provincie: 500.000 euro. Inbreng van de hogescholen Howest en Katho elk nu 100.000 euro. Samen voor deze sponsoring 700.000 euro. (Vroeger mikte men op 800.000.)

Het Bureau URA zal voor de opmaak van het masterplan 36.300 euro (incl. BTW) aanrekenen.
Voor het ontwerp van het gebouw 10 procent van de uitgevoerde werken. Voorlopig is dat dus 400.000 euro.
URA werkt samen met het stabiliteitsbureau Snoeck&Partners en met het technisch bureau Boudens. Of die nog afzonderlijk een ereloon zullen aanrekenen is ons onbekend.