Team van wijkcentrum Overleie zegt “shit” !

Al jaren en herhaaldelijk vraagt gebiedswerker Henk en zijn team (Annemie, Kaat, Christine, Anne, Mieke, Marian en Ruben) om een (rolstoel)toegankelijke W.C. op de verdieping van Centrum Overleie.
In november is het schepencollege eindelijk op de vraag ingegaan. Er werd een bestek opgemaakt en drie firma’s kregen een uitnodiging om de werken uit te voeren. Geraamde kostprijs: 14.986 euro inclusief BTW. Maar er kwam binnen de gevraagde termijn geen enkele offerte binnen. Helaas. Zelfs na telefonisch aandringen van Henk bleek geen enkele van de drie loodgieters geïnteresseerd.
Wat nu?
Daar komen ongelukken van.
Senioren die boven met een game aan het spelen zijn moeten nu bij hevige aandrang naar beneden rennen of wachten op de lift. En dat toilet beneden is vaak langdurig bezet.