Lichte gemeenteraden

(UPDATE ONDERAAN)

Hier is al lang geleden afgesproken dat we een gemeenteraad als “zwaar” beschouwen als de stapel dossiers meer dan 4 kg weegt.
Die van komende maandag 9 januari is vederlicht. Slechts 15 agendapunten. En dan nog van het genre “straatnaamwijzigingen” en “vervanging van lampen”. De zitting zal dus binnen het half uur zijn afgelopen. En niet enkel omwille van die trivialiteit van de agendapunten.
De eerste gemeenteraad van het jaar wordt namelijk traditioneel gevolgd door een receptie. Het kan dus niet vlug genoeg gaan. Het is zelfs zo dat er een stilzwijgende afspraak is onder de raadsleden om op de zitting van januari geen bijkomende agendapunten met voorstellen of vragen toe te voegen. Zeg, 185 euro zitpenning (om te zitten) in nauwelijks één uur tijd opstrijken, het moet kunnen. En daarna nog gratis het glas verheffen.

Kom dus maar af, aanstaande maandag. Het publiek in de zaal wordt door de burgemeester gulhartig uitgenodigd op de receptie.
(We hebben dat ook zelf betaald.)

De Raad van vorige maand (12 december) was wel “zwaar” maar duurde echt niet lang.
Onze gemeenteraadwatcher is er nog altijd gebelgd over.
We sommen even de hoogst belangrijke agendapunten op waarover onze verkozenen des volks niets hadden te vertellen. Geen woord.

– De samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal centrumsteden (waaronder dus Kortrijk) m.b.t. de oprichting van een “kenniscentrum Vlaamse steden”.
– De oprichting van het “Microsoft Innovation Centrum” (met kantoor in Kortrijk).
– Aanpassing meerjarenplan brandweer 2002-2007.
РVerslag overlegcomit̩ Stad-OCMW.
– Wijzigingen algemeen politieverordening (deel 1).
– De budgetten en jaaractieplannen 2012 van de gemeentelijke vzw’s: Stedelijke Musea, Schouwburg, Feest in Kortrijk, Sportplus, Groeningeheem, De Warande, Toerisme, Ontmoetingscentra.
– OCMW- Budgetwijziging.
– Een hele serie belastingsreglementen.
– Bestedingen van Stedenfonds.
– Veiligheids- en Preventieplan.
– Subsidie Toerisme Vlaanderen voor de installatie van I-points.

Je acht het niet voor mogelijk??
Wij ook niet…
Wat de zaak nog erger maakt is het feit dat de papieren perse (van de dode bomen) daar dan ook niets over schrijft. Bij onze persjongens is het een bizarre gewoonte dat zij niet berichten over punten waar niemand over tussenkomt. Hoe belangrijk die punten ook mogen wezen.
Aldus blijft de Kortrijkzaan verstoken van zeer essentiële informatie. INFO DIE OOK ZIJN STEMGEDRAG ZOU KUNNEN BEINVLOEDEN. (Wie doet wat? Waarom weten we daarover nergens van?) Het absurde probleem is dat niemand dit weet.

Geheel onze elektronische KW-redactie kan daar dus niet bij. Wij – ter redactie- vinden dan dat het gaat om beroepsverzuim. Terwijl niemand van ons (KW) een journalistieke opleiding achter de rug heeft.

UPDATE
De gemeenteraad van aanstaande maandag zal waarschijnlijk nog minder lang duren dan gedacht.
In de raadscommissie van vandaag vroeg raadslid Marc Lemaitre (SP.a) om het punt “vervanging van lampen op voetbalvelden” te schrappen. Er is immers nog geen begroting voor 2012 en dientengevolge kunnen er geen niet-verplichte uitgaven worden goedgekeurd. En het punt “premies inbraakbeveiliging” verwijst naar een begrotingsartikel dat nog niet bestaat.
Het schepencollege zal juridisch advies opvragen…De Raad van januari zou toch lang kunnen duren…