De lichtstudie is nog niet af hoor

U las het toch in de gazetten?
Men overweegt nu (eindelijk) om de Onze-Lieve-Vrouwekerk te verlichten. Ook het historisch stadhuis en het Belfort zal worden “aangestraald”. (Wat het stadhuis betreft zouden we best eerst de gevel een wasbeurt kunnen geven, mijn gedacht.)

Heeft men daar lang over moeten nadenken om tot die projectvoorstellen te komen?
Ja. Dat staat niet in de gazetten.
In de gemeenteraad van juli 2007 (KW weet het nog goed hoor) werden de voorwaarden vastgelegd voor het opmaken van een lichtstudie voor geheel de stad, met de deelgemeenten. Men zou werken met een algemene offerteaanvraag. In de begroting 2007 is daarvoor (toen) niet minder dan 100.000 euro ingeschreven. In oktober 2007 liepen drie offertes binnen ter waarde van 91.000, 94.000 en 95.000 euro. Pas in januari 2008 gaf het schepencollege de opdracht voor de studie aan de NV Technum die voorstelde om daarbij samen te werken met de “lighting designer” Susanne Antico uit Milaan. 94.000 euro. Het Atelier Roland Jéol uit Lyon kon nochtans veel indrukwekkender referenties voorleggen (Pisa, Jeruzalem, Parijs) en was ook goedkoper.

De opdracht bevatte twee te onderscheiden luiken. Men vroeg om een algemene visie over de verlichting in de stad te ontwikkelen en daarnaast specifiek aandacht te schenken aan het aanstralen van ons architectorale patrimonium.
Wanneer is Susanne daarmee klaar gekomen? Op 9 november laatstleden, in het jaar 2011. Vier jaar na het indienen van de offerte.

En – luister nu eens goed – enkel het eerste deel van de studie is in november vorig jaar daarbij gepresenteerd! De algemene visie.
Daaruit kunnen we twee dingen onthouden. Ten eerste dat de verlichting moet aangepast volgens te onderscheiden gebieden: historisch centrum, woongebied, agrarisch gebied, industrieterrein, commerciële diensten, groen en parken, hoofdwegen, spoorwegen, invalswegen. (Dat u zelf daar niet aan dacht zeg?)

Ten tweede dat we gaan werken met wit licht. Met wit licht verhoogt men het veiligheidsgevoel en is de kleurweergave van de omgeving realistischer. Wit licht is wel duurder dan geel, maar het bureau Technum voorspelt dat het prijsverschil binnen enkele jaren zal verdwijnen. We gaan werken met metaaljodide lampen variërend van 2800 Kelvin (warme kleurtemperatuur) tot 4000 K (koud).

Voor het tweede deel van de studie zegt het College nu dat er werk moet gemaakt van het aanstralen van het stadhuis (met Belfort) en de O.L.Vrouwekerk. De Broeltorens komen pas aan bod als de kaaien zijn afgewerkt.

P.S.
Lichtontwerpster Susanne Antico kreeg intussen nog opdrachten in Mechelen, Hasselt, Antwerpen. In Brugge ook. En daar liet ze aan het schepencollege weten dat ze wit licht veel te koud vindt. Aan bestaande lampen wil ze ander glas aanbrengen.