We are PROUD to announce…

…dat Stad samen met de vzw Designregio Kortrijk is toegetreden tot het Europese project PROUD. Dat letterwoord staat voor “People Researches Organisations Using Design for innovation and co-creation”. Het project loopt eigenlijk al sinds 1 april 2010 en eindigt op 31 augustus 2014. Er zijn negen partners, steden of organisaties uit Nederland, Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. De ” leading partner” is een Design Coöperatie uit Eindhoven. Een grote rol is nog weggelegd voor Helsinki, want de stad is dit jaar uitgeroepen tot World Design Capital en heeft een lange traditie achter zich van sociale design. (Dat project zal dus weer veel heen en weer reizen opleveren.)
Het totale budget bedraagt 4.983.399 euro, voor de helft gesubsidieerd door Europa (EFRO). Het aandeel van de vzw Designregio Kortrijk bedraagt 518.273 euro. En de vzw verwacht dat Stad Kortrijk daarvan 224.000 euro op zich zal nemen, ook weer voor 50 procent gefinancierd door Europa. (Er is al een eerste schijf van 44.000 euro uitbetaald.)

Thema van het PROUD-project is “embedding design in life”
Hierin zijn twee werkpakketten afgebakend. Het eerste is gericht op bewustwording: het verspreiden van “design denken” bij overheid en bedrijven door middel van co-design projecten “gericht op maatschappelijk uitdagingen in Noord-West Europa en daarbuiten”. Het tweede pakket wil dat men de design-sector beter organiseert, want die is nog altijd te vaak gericht op micro-ondernemingen met geringe faciliteiten, vaardigheden en kennis.

Wat is de Kortrijkse partner van plan om te doen?
In het kader van het eerste werkpakket wil men geheel de site van de Budafabriek tot aan de Broeltorens een nieuwe facelift geven. (Daar is nog niet veel over gekend.)
Binnen het tweede pakket zijn de plannen al meer gedetailleerd: er komt een designstudio in de Budafabriek. Die studio moet een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor creatievelingen, studenten, kunstenaars, designers, bedrijven, organisaties, scholen. De studio zal bestaat uit vier “luiken”: een conference room (tegelijk tentoonstellingruimte), een ‘fab lab’ (werkatelier), een kantoorruimte en een multimedia room.
De droom van wijlen Willy Malysse (van Limelight) wordt verwezenlijkt…