Cijfergegevens voor de supporters van KV Kortrijk

Het bericht dat KVK (de cvba Kortrijk Voetbalt) niet solvabel is, liquiditeitsproblemen kent en een negatief netto-werkkapitaal bezit is nu ook doorgedrongen tot de supporterslokalen. Evenwel nog niet tot de papieren perse, die van de dode bomen. Supporters anderzijds bij de Kortrijkse bevolking (die miljoenen spendeert aan de club) vragen ten allen kante naar meer gegevens uit de laatste jaarrekening (boekjaar van 01.07.2010 tot 30.06.2011). De supporters zijn zelfs van plan om onderstaande bedragen uit te printen en de print ad valvas kenbaar te maken in hun lokalen. En op de ledwall van het Guldensporenstadion, – toelichting van schepen van sport, Stefaan Bral.

(Tussen haakjes de bedragen van het vorige boekjaar.)

Balans
Balanstotaal: 5.014.160 (3.194.723)
Daarin aan debetzijde als vlottende activa: 2.369.425 (977.452) Leg dat eens uit.
Nog merkwaardig veel vorderingen (debiteuren!) op ten hoogste 1 jaar: 1.359.943 (448.520) (Gaat dit over TV-rechten?)
Liquide middelen: 151.462 (392.263)

Eigen vermogen: 863.985 (623.649)
Kapitaal: 254.191 (al jaren onveranderd gebleven)
0vergedragen verlies: – 472.277 (-481.497)
Kapitaalsubsidies van overheden (dus van ons allemaal): 1.082.071 (859.955)
Schulden: 3.592.992 (2.119.264)
Daarin schulden op ten hoogste 1 jaar: 2.581.490 (1.594.092)

Resultaatverwerking
Brutomarge: 5.450.559 (4.956.295)
Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen : 5.522.694 (4.845.991)
Bedrijfsverlies: – 493.661 (-186.841)
Te bestemmen verlies (over te dragen): -472.277 (-481.497)

Sociale balans
Werknemers: 37 voltijds en 34 deeltijds. VIER VROUWEN.
Personeelskosten: 4.167.609 (4.010.344)

Zo. Nu weet iedereen genoeg.
Supporters ! Deze bron NIET vermelden. Kortrijkwatcher wil geen stadionverbod oplopen.

De financies zijn in handen Leterme junior.